Ministr zdravotnictví oznámil zpřísnění v nošení roušek ve školách. Od pátku 18.9. bude povinnost nosit roušku nejen ve společných prostorách, ale i ve třídách a to po celou dobu vyučování i mimo něj. Výjimku mají udělenu žáci 1.stupně – u nich bude záviset na požadavku vyučujícího nebo zákonných zástupců žáka. Je nutné, aby žáci měli do školy na případnou výměnu minimálně 2 roušky.