Během podzimních třídních schůzek (listopad 2020) proběhnou volby do Školské rady na další tříleté volební období. Školská rada je šestičlenná, složená z 2 zástupců zákonných zástupců, 2 zástupců pedagogických pracovníků a 2 zástupců zřizovatele. Školská rada se schází 2x za školní rok.

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem pracovat ve Školské radě, ať se ozvou na telefonní číslo 352352190 nebo emailem iva.sipova@seznam.cz do 9.10. 2020.