Nařízením vlády je v období 14. – 23. 10. škola pro žáky uzavřena. Na dny 26. a 27. 10. jsou vyhlášeny dny volna a na ně navazují podzimní prázdniny. O otevření školy budete informováni prostřednictvím webových stránek školy a Bakalářů.

Materiály k distanční výuce budou na webových stránkách školy v části: Distanční výuka – jednotlivé třídy, pro tento týden budou zveřejněny nejpozději 14. 10. do 15:00, pro následující týden v pátek 16. 10. do 15:00.

Žáci bez přístupu k internetu (off- line výuka) si budou úkoly vyzvedávat vždy v pondělí na sekretariátu školy a to do 12:00.

V současné době nemá škola k dispozici k zapůjčení NB pro žáky.

Informace k distanční výuce jsou součástí Školního řádu, který naleznete na webových stránkách školy.