V tomto týdnu se podíváme na problematiku tzv. Archaického Řecka, kdy se začínají rodit nejznámější městské státy – polis – Sparta a Athény a kdy dochází k první kolonizaci – osidlování nových území s úkolem získat novou zemědělskou půdu.

V dalším týdnu zůstaneme ve Starověkém Řecku. tento týden si popovídáme o tzv Mykénské době. Dozvíte se o trojské válce stejně tak jako o amatérském archeologovi p. Schliemannovi slepém pěvci Homérovi a jeho eposech Ilias a Odyssea. PREZENTACE ZDE. Místo testu jsem vám Čínu a Indii dal do drillu. tak snad pro vás bude schůdnější než ostré zkoušení. Budete na něj mít čas až do čtvrtka. V pátek na Online hodině se sejdeme opět v 10 00

S novým pololetím se dostáváme do Evropy a její historie. V prvním týdnu si povíme něco o počátcích evropské civilizace a přiblížíme si Starověké Řecko a Minojskou civilizaci na Krétě. V tomto týdnu si pak v online hodině v pátek napíšeme krátký test z Indie a Číny . Přeji krásné pololetní prázdniny gratuluji těm, kteří jsou se svým vysvědčením spokojeni a v novém týdnu na online viděnou opět v pátek 5.2. v 10:00

Pro další týden, jsem vám připravil Starověkou Indii, zemi plnou záhad, tajemností a zajímavostí. V prezentaci máte opět odkazy na zajímavá videa, fotografie a opět zvýrazněný zápis do sešitu. Na drillu najdete další povinné procvičování . Ukončili jsme látku 1. pololetí Staroorientální státy . Nezapomeňte, že dril je třeba opět splnit nejméně třikrát. Přeji Vám hezké počtení, snad vás Indie zaujme. Na Indii s Čínou Vám pak připravím po pololetních prázdninách opět nějakou prověrku (buď ve třídě. neb online, podle toho ,jak se situace vyvine) Přeji vám hezký týden .

Pro nový týden 18.1. – 22.1. jsem vám připravil Novou látku – Tou je kapitola Starověká Čína. Výuková prezentace Vás přenese do starých dob ke Žluté řece, kde se formoval jeden z nejmocnějších států Čína .Užijte si povídání fotek i odkazů na krátké filmy a videa, které najdete v prezentaci. Online se uvidíme opět v pátek od 10 00 hodin . Přeji ,ať se vám nová látka líbí a zaujme vás , a hezký týden .

Zbývá nám poslední kapitola učiva o Egyptě- tou je egyptská kultura. Ve výukové prezentaci se podíváme na shrnutí poznatků o umění, kultuře, sochařství, malířství, ale i písma, literatury a vzdělávání v Egyptě. Zápisky máte opět v textu barevně zvýrazněny. V týdnu- 15.1. V 10 00 si pak také napíšeme online test z celého Egypta. Podívejte se na tuto látku, bude to poslední známka v tomto pololetí .

Zdravím v novém roce, přeji všem ať je to rok zdravý a nezavirovaný. Pro první týden zůstaneme ještě v Starověkém Egyptě a podíváme se na období Nové říše. Ve výukové prezentaci najdete i odkazy na krátká videa, která můžete pro doplnění učiva shlédnout. Barevně zvýrazněny máte také zápisky, které je třeba zapsat do sešitu. V teamsech najdete i další zajímavosti.

V následujícím týdnu 14.12- 18.12. budeme pobývat ve Starověkém Egyptě. Začali jsme jej v pátek úvodem . V první hodině nového týdne se podíváme na složení společnosti , v druhé prezentaci pak na periodizaci dějin a na Vznik Státu tzv. Starou říši. Vše – obě látky (včetně zápisů do sešitu) máte ZDE – Prezentace Egypt.

Na teamsech jsem vám pak nasdílel i látku probranou v prezenčním týdnu -7.-11.12. – Bible, dále úvod do Egypta a najdete tam i znění prověrky ze starověkých států (Persie, Chetité, Féničané, Židé)

Na první prosincový týden jsem si pro vás připravil velmi zajímavou látku. Podíváme se spolu na počátky dějin židovského národa, jednak historicky doloženého, ale i na knihu knih Bibli, která dějiny Izraelitů popisuje ve své první Starozákonní části
Výuková prezentace ZDE – Starověká Palestina. Součástí prezentace je i odkaz na kreslený film 10. přikázání o životě proroka Mojžíše, který si shlédněte.. nebo aspoň kousek filmu, který vás zavede do dějin Izraelitů.

V týdnu 23 – 27.11. se podíváme na další orientální despocie, které vznikaly v oblasti kolem Perského zálivu : (oblasti dnešního Iránu ) to je Persie a dále na Chetity a Féničany .

Chválím za dobře zvládnutou Mezopotámii jak v procvičovacím drillu tak v následné prověrce.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den. na tento týden jsem si pro vás připravil dokončení Mezopotámie. V přiložené prezentaci se dozvíte mnoho zajímavostí o kultuře. vzdělání, umění Mezopotámské oblasti . Kultura Mezopotámie V prezentaci máte na konci stručný zápis do sešitu, který si jako vždy opište. Máte tem i další studijní materiály v podobě odkazů na krátká videa, která shlédněte. Přikládám i odkaz na prezentaci z Internetu, která vás zavede do Babylonu spolu s kdysi velmi populárním hitem“ Tam kde kdysi byl Babylon“, který spíš budou znát vaši rodiče. Tak příjemné studium a hezký týden Za týden v pátek 20 11. v 10 00 na povinné online hodině si spolu napíšeme prověrku z Mezopotámie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro následující týden se spolu půjdeme podívat na jednu z nejstarších říší Mezopotámii. V přiložené prezentaci Mezopotámie najdete spoustu informací, fotografií, obrázků i map. Zbylé informace najdete opět na MO teamsech. Online hodina bude opět v pátek v 10: 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na týden 2.11. -6. 11. jsem pro vás připravil opakování Pravěku na našem území. Tento kvíz spustíte ve zdejším odkazu ZDE Tento test splňte ve vašem pondělním rozvrhovém čase dějepisu. ( nejpozději však do 22 00 hodin) .Novou látkou na tento týden je úvod do Starověku . Můžete použit učebnici . str. 43. – 46. Pro lepší pochopení , jsem vám připravil stručnou prezentaci látky i se zápisem do sešitu toho nejpodstatnějšího. Na páteční výuku se uvidíme od 10 00 – do 10:30 online, pokud někdo nebude moci, žádám dopředu omluvenku.Jinak všem děkuji za splnění úspěšné splnění drillů, známky máte na bakalářích. Těším se na viděnou , Přeji úspěšné vkročení do nového týdne . Více na teamsech Dejepis 6.A ,který už znáte.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V novém týdnu 19. -23.10. se podíváme na pravěké osídlení na našem území. O Keltech jsme si řekli již v minulé hodně, tento týden si pročtěte a prohlédněte prezentace ze života Germánů a Slovanů

Vše najdete opět na teamsech Dějepis 6. A, kde Vám jsem i k dispozici během dopoledních hodin k vysvětlení látky.

————————————————————————————————————–

V tomto týdnu- 14. – 16. 10. si jen zopakujte dobu kovů a podívejte se na kapitolu Počátky osídlení našeho území. Vše máte na teamsech Dějepis 6.A

Všechny dotazy Vám tam i rád zodpovím v e společném chatu. Přeji hezký den..