Matematika, 26. 4. – 30. 4. 2021

Pracovní sešit str. 47 cv. 2, 3 – slovní úlohy str. 48 – 49 slovní úlohy, vztah o několik méně porovnávání čísel, znaky větší, menší, rovná se On-line cvičení Učivo 12. 4. – 16. 4. 2021 Pracovní sešit str. 43, str. 45 Geometrie – tělesa, seznámení s tvarem, slovní úlohy On-line cvičení sčítání a odčítání […]

Český jazyk, 26. 4. – 30. 4. 2021

Slabikář str. 50 – 51 Hláska „C“ čtení s porozuměním, změna hlásky ve slově, čtení tiskacího a psacího písma mezipředmětový vztah s prvoukou – ovoce, zelenina Pracovní sešit str. 26 čtení s porozuměním, otázka, odpověď, psaní tiskacího „C“ Písanka str. 22 – 23 psaní slov s psacím písmenem „v“, správné napojení písmena Školní sešit přepis […]