Tělesná výchova, 2. 11. – 13. 11. 2020

Tento rok plníme disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Nechci po vás zapisování dosažených výsledků, ale průběžný trénink a zkušební měření, abyste viděli, zda se žáci zlepšují. V odkazu máte instruktážní videa, podle kterých si mohou děti zkoušet. SOV – odkaz Podle dalšího odkazu si můžou žáci zacvičit, protože ve zdravém těle zdravý duch  Tělocvik online – odkaz

Matematika, 9. 11. – 13. 11. 2020

Pracovní sešit str. 33 Cvičení 1 vyplnit tabulku ukazuj si na číselné ose Cvičení 2 vytvoř příklady ve čtvrtek zkontrolujeme společně Cvičení 3 dokresli klobouky Které dny chybí? Do klobouků dopiš počáteční písmena. Cvičení 4 doplň číslice, pracuj ve sloupcích vlevo je šipka na sčítání vpravo je šipka na odčítání Cvičení 5 najdi druhou rukavici […]

Český jazyk, 9. 11. – 13. 11. 2020

Živá abeceda str. 34 Cvičení s pusinkou nejdříve přečíst hlásky, poté spojit do slabiky Cvičení se sovičkou číst slabiky, hledat slova Cvičení s hvězdičkou číst slova po slabikách, ukazovat prstem Cvičení s červenou pastelkou k barevným slabikám hledat písmena vpravo a zakroužkovat stejnou pastelkou str. 35 Cvičení se sovičkou Číst hlásky v řádcích, jsou tam […]