Výchova ke zdraví 23.- 27.11.

23. – 27.11.2020 Téma: Vliv prostředí na zdraví člověka Zdraví a nemoc – různé projevy života, reakce organismu na podmínky prostředí. Prostředí působí na rozvinutí nebo potlačení dědičných vloh a výrazně působí na tělesnou i duševní stránku člověka. Prostředí (teplota, osvětlení, vlhkost, čistota, ovzduší, mezilidské vztahy) se mění. Organismus na změny reaguje a přizpůsobuje se […]

Matematika 23. – 27.11.2020

23. – 27.11.2020 Výuka bude probíhat on-line, informace budou uvedeny na TEAMS. Probírané učivo Téma: DĚLITELNOST Znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená, rozklad na součin – procvičování, opakování učiva Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, největší společný dělitel. Společný násobek, nejmenší společný násobek Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce případně prostřednictvím FORMS 16. – 20.11.2020 […]

Matematika 23. – 27.11.2020

23. – 27.11.2020 Výuka bude probíhat on-line, informace budou na TEAMS. Probírané učivo Řešení lineárních rovnic bez zlomku a se zlomkem – procvičování Slovní úlohy řešené rovnicí Úkoly budou zadávány průběžně, domácí práce také prostřednictvím FORMS. 16. – 20.11.2020 Výuka bude probíhat zpravidla on-line, informace budou opět uvedeny na TEAMS. V úterý 17. listopadu je […]

Zeměpis 23. – 27.11.2020

23. – 27.11.2020 Téma: OBYVATELSTVO Pohyb a migrace Přirozený pohyb obyvatelstva – závisí na porodnosti a úmrtnosti. Porodnost (natalita) – počet narozených/ 1 000 obyvatel za rok, v promile (vyspělé země – 11 promile, málo rozvinuté země – 40 promile) Úmrtnost (mortalita) – počet zemřelých/ 1 000 obyvatel za 1 rok Přirozený přírůstek – porodnost […]

Chemie 23. – 27.11.2020

23. – 27.11.2020 OPAKOVÁNÍ – anorganické názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny) NOVÉ UČIVO Chemické reakce VIDEO zde Napište zápis do sešit (na konci videa). MUIč+ multimediální interaktivní učebnice zde 16. – 20.11.2020 Opakování názvosloví dvouprvkové sloučeniny – halogenidy, oxidy, sulfidy tříprvkové sloučeniny – hydroxidy, kyslíkaté kyseliny, bezkyslíkaté kyseliny oxidační čísla, koncovky chemického názvosloví, součet […]

Chemie 23. – 27.11.2020

23. – 27.11.2020 Téma: SMĚSI Opakování – trvá (látky, tělesa, zjišťování vlastností látek + metody, fyzikální a chemický děj) Oddělování složek ze směsí (pokračování, učebnice str. 16 – 19) Procvičování – principy a příklady metod – usazování, filtrace. Nové učivo Destilace (uč. str. 18), VIDEO zde (Od 7. min.) oddělování složky (složek) ze stejnorodé směsi […]