Pedagogická intervence (matematika) 22.2. – 26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina – on-line, čtvrtek 11:50 – 12:20, informace na MS TEAMS Téma: Tělesa – objem a povrch OPAKOVÁNÍ: Číselné výrazy, rovnice 15.2. – 19.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina – on-line, čtvrtek 11:50 – 12:20, informace na MS TEAMS Téma: Obvod a obsah rovinných útvarů OPAKOVÁNÍ: Číselné výrazy, […]

Pedagogická intervence (matematika) 22.2. – 26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina on-line, středa 13:35 – 14:00, informace na MS TEAMS. Téma: Postupný poměr – úprava poměru na základní tvar, jednoduché slovní úlohy OPAKOVÁNÍ: Rozdělení a změna celku v daném poměru. 15.2. – 19.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodina on-line, středa 13:35 – 14:00, informace na MS TEAMS. OPAKOVÁNÍ: […]

Matematika 22.2. -26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodiny – on-line, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS. Téma: Měřítko: měřítko na mapách, plánech a technických výkresech, slovní úlohy OPAKOVÁNÍ: Zlomky – početní operace, slovní úlohy Úkoly budou zadávány průběžně při on-line výuce, ověřovací práce prostřednictvím MS FORMS. 15.2. – 19.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací […]

Matematika 22.2. – 26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Distanční vyučování – vyučovací hodiny budou on-line, informace – stránky školy a MS TEAMS. OPAKOVÁNÍ: Učivo 6. – 8. ročníku, příprava k přijímacím zkouškám Téma: Trojúhelník – podobnost geometrických útvarů, podobnost trojúhelníků Úkoly – průběžně při video-hodinách, ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAMS. 15.2. – 19.2.2021 Distanční vyučování […]

Chemie 22.2. – 26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Organizace výuky – jedna vyučovací hodina – on-line, druhá vyučovací hodina – distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS. Téma: Uhlovodíky – Alkadieny. Alkyny OPAKOVÁNÍ: Stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců. Alkany. Nové učivo: Alkadieny (Učebnice str. 42) nenasycené uhlovodíky, v molekule 2 dvojné vazby – zakončení: –dien Buta-1,3-dien, CH2=CH-CH=CH2 […]

Chemie 22.2. – 26.2.2021

22.2. – 26.2.2021 Organizace výuky – jedna vyučovací hodina- on-line, druhá vyučovací hodina – distančně. Informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS. OPAKOVÁNÍ: Stavba atomu, chemické prvky, periodická soustava prvků, chemická vazba, typy chemických vazeb, složení molekul, chemické sloučeniny, ionty PROCVIČOVÁNÍ: Učebnice str. 45/ 1. – 8. (ústně), PS str. 28/7., str. 29/12., 13. […]