Sběr kaštanů – vyhodnocení

Soutěž ve sběru kaštanů probíhala ve spolupráci s mysliveckým sdružením Rysy Doubí – Karlovy Vary od září do listopadu 2020. Zúčastnili se jí pouze žáci 1. stupně naší školy. Soutěžili mezi sebou jednotlivci, ale i třídní kolektivy. Celkem se nasbíralo 2406 kg  kaštanů. Vybírání kaštanů probíhalo každou středu od 15:00 do 16:00. Umístění tříd: 1. místo […]

Vlastivěda, 10. 5. – 14. 5. 2021

    5. – 14. 5. 2021 Zeměpisná část: Práce s mapou – procvičování, opakování Jednotlivé oblasti Evropy (střední, jihovýchodní, jižní, západní, severní a východní Evropa) Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na […]

Vlastivěda, 10. 5. – 14. 5. 2021

  5. – 14. 5. 2021 Zeměpisná část: Práce s mapou  Procvičujeme čtení a orientaci na mapě – ústně Významná města: urči polohu, kraj a krajské město, povrch a vodstvo dané oblasti, čím je město významné, můžeš uvést zajímavosti a vlastní zážitky z cest     Dějepisná část: Jan Hus – opakování uč. str. 32 – […]