Soutěž ve sběru kaštanů probíhala ve spolupráci s mysliveckým sdružením

Rysy Doubí – Karlovy Vary od září do listopadu 2020. Zúčastnili se jí pouze

žáci 1. stupně naší školy.

Soutěžili mezi sebou jednotlivci, ale i třídní kolektivy. Celkem se nasbíralo

2406 kg  kaštanů. Vybírání kaštanů probíhalo každou středu od 15:00 do

16:00.

Umístění tříd:

1. místo – III. B (902,5 kg)

2. místo – IV. A (718 kg)

3. místo – V. B (279 kg)

Umístění jednotlivců:

1. místo – Reidlová Marie – III. B (692 kg)

2. místo – Křivohlavá Laura – IV. A (679 kg)

3. místo – Vosátka Kryštof – II. A (155 kg)

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Nejlepším sběračům blahopřejeme k vítězství a těšíme se na shledání v

dalším kole této soutěže zase za rok.