Od 18.11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (1 žáků + 1 učitel). Může být přítomen i zákonný zástupce žáka.

Konzultace si žák nebo jeho zákonný zástupce domluví individuálně s konkrétním vyučujícím (mobilní telefon, email nebo přes Bakaláře).

Individuální konzultace jsou určeny výhradně žákům, kteří plní distanční výuku v plném rozsahu.