Zadání práce od 23. – 27.11.

  1. najdi a oprav chyby v textu zde
  2. doplň správný tvar zájmena zde
  3. význam slov – přísloví zde

_____________________________________________________________________________

Zadání práce od 16. – 20.11.

  1. vyber správnou variantu číslovek zde
  2. rozliš větu jednoduchou a souvětí (počítej slovesa v určitém tvaru) zde
  3. čtení s porozuměním zde

______________________________________________________________________________

Zadání práce od 9. – 13.11.

  1. vyplň cvičení na ú/ů/u zde
  2. zkus si mluvený diktát zde (zapiš co slyšíš, případně si větu přehraj znovu a nech si zkontrolovat)

_______________________________________________________________________

Zadání práce od 2. – 6.11.

  1. vyplň cvičení na vyjmenovaná slova zde

2. pexeso – urči slovní druhy zde

3. doplň cvičení na shodu podmětu a přísudku zde