POZOR ZMĚNA ČASU

Vzhledem k rotační výuce bude muset ped.intervence i nadále probíhat online. Sledujte hodinu v Teamsech, domluvíme se na čase kdy má „C“ i „B“ volno.

______________________________________________________________________________________________________________

Každé pondělí v čase tak, jako kdybychom byli ve škole, tedy od 7:20 – 7:40 bude probíhat povinná on-line hodina na Teamsech

______________________________________________________________________________________________________

V pondělí 5.4. nebude ped.intervence z důvodu Velikonoc.

_______________________________________________________________________________________________________

Každé pondělí v čase tak, jako kdybychom byli ve škole, tedy od 7:20 – 7:40 bude probíhat povinná on-line hodina na Teamsech

_____________________________________________________________________________

Zadání práce od 23. – 27.11.

  1. najdi a oprav chyby v textu zde
  2. doplň správný tvar zájmena zde
  3. význam slov – přísloví zde

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání práce od 16. – 20.11.

  1. vyber správnou variantu číslovek zde
  2. rozliš větu jednoduchou a souvětí (počítej slovesa v určitém tvaru) zde
  3. čtení s porozuměním zde

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zadání práce od 9. – 13.11.

  1. vyplň cvičení na ú/ů/u zde
  2. zkus si mluvený diktát zde (zapiš co slyšíš, případně si větu přehraj znovu a nech si zkontrolovat)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zadání práce od 2. – 6.11.

  1. vyplň cvičení na vyjmenovaná slova zde

2. pexeso – urči slovní druhy zde

3. doplň cvičení na shodu podmětu a přísudku zde