• odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou i nadále na distanční výuce) – 11:0011:45 a 14:00 – 14:30
  • žáci 1. a 2. ročníků a žáci základní školy speciální – 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin)