Od středy 18.11. je obnovena povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. Je zakázán zpěv, tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku. Ve třídách budeme dbát na velmi časté větrání. Třídy nebudeme míchat ani v odpolední školní družině.

Školní družina bude mít upravený provoz a to denně od 6:00 do 16:00, je nutné zaplatit si obědy pro Vaše dítě. Pokud nemáte zaplacený poplatek za pobyt ve školní družině, Vaše dítě družinu navštěvovat nemůže.

Výdej obědů:

  • odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou i nadále na distanční výuce) – 11:00 – 11:45 a 14:00 – 14:30
  • žáci 1. a 2. ročníku – 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin)