Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání § 11 odst. 5 se v případě přerušení nebo omezení provozu družiny na dobu delší než 5 dnů účastníkovi úplata poměrně sníží. Od vychovatelek školní družiny dostanou zákonní zástupci žáků přehled o dosud zaplacené úplatě za školní družinu a o částkách, které se by se žákům 1. – 4. ročníku měly vracet za přerušení provozu družiny v říjnu a listopadu. Většině žákům se „ušetřené peníze“ přesunou na další období, tzn. leden – červen 2021.