S PLATNOSTÍ OD 1.9. 2020 BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA FUNGOVAT VE ZPŘÍSNĚNÉM REŽIMU.

(VŠICHNI STRÁVNÍCI JSOU POVINNI Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ DODRŽOVAT NÍŽE STANOVENÉ POKYNY A NAŘÍZENÍ. OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ)

  1. DO PROSTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY JE ZAKÁZÁN VSTUP OSOBÁM, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

2. POUŽITÍ ROUŠEK ZÁVISÍ NA MOMENTÁLNÍ SITUACI – VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ.

3. STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SI ODEBÍRAJÍ STRAVU DO PŘINESENÝCH NÁDOB NEBO RODIČE, KTEŘÍ SI PŘIJDOU VYZVEDNOUT OBĚD PRO NEMOCNÉ DÍTĚ (POUZE 1. DEN NEMOCI), MUSÍ DODRŽOVAT URČENOU DOBU VÝDEJE A TO MEZI 11:00 – 11:30. CIZÍ STRÁVNÍCI SE NESMÍ MÍCHAT SE ŽÁKY A ZAMĚSTNANCI ŠKOL. PO SKONČENÍ VÝDEJE OBĚDŮ DO PŘINESENÝCH NÁDOB MUSÍ BÝT PROSTOR JÍDELNY VYDEZINFIKOVÁN.

4. VSTUP DO PROSTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY MAJÍ POUZE STRÁVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

5. STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, SI PO ODLOŽENÍ VĚCÍ MUSÍ ŘÁDNĚ UMÝT RUCE MÝDLEM NEBO POUŽÍT DEZINFEKCI.

6. PŘI PŘÍCHODU K VÝDEJNÍMU OKÉNKU SI STRÁVNÍK VEZME TÁC, NA KTERÝ MU KUCHAŘKA POLOŽÍ PŘÍBOR, MISKU S POLÉVKOU, PŘÍPADNĚ KOMPOT, SALÁT NEBO OVOCE A SKLENIČKU NA PITÍ. NENÍ POVOLEN SAMOOBSLUŽNÝ VÝDEJ. NÁPOJ SI STRÁVNÍK NATOČÍ SÁM.

7. DRUŽINOVÉ DĚTI MAJÍ STOLY PROSTŘENÉ, NÁPOJE JIM V PŘÍPADĚ ZÁJMU DOLÉVAJÍ VÝHRADNĚ VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY.

8. DEZINFEKCI RUKOU PROVÁDÍ DRUŽINOVÉ DĚTI U SVÝCH STOLŮ Z PŘENOSNÉ NÁDOBY S DEZINFEKCÍ, KTEROU PRO SVÁ ODDĚLENÍ ZAJIŠŤUJÍ JEDNOTLIVÉ ŠKOLY.

9. V PROSTORU ŠKOLNÍ JÍDELNY JE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ PŘÍSNÝ ZÁKAZ MANIPULACE S MOBILNÍMI TELEFONY.