Seznamy žáků 1.ročníku budou vyvěšeny v okně školy v pondělí 31.8. 2020 po 12:00. 1.9. 2020 přichází do školy žáci mezi 7:40 – 7:55. Žáci 1.ročníku mohou přijít v doprovodu maximálně dvou dalších osob, nepřezouvají se. První den je nutné, aby rodiče zaplatili vratnou kauci na klíč od šatní skříňky ve výši 50 Kč. Od dalšího dne se žáci již přezouvají a věci ukládají do své šatní skříňky. Vchází do školy již bez doprovodu. Do školy z bezpečnostních a hygienických důvodů není umožněn vstup nepovolaným osobám.

MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. ROČNÍKU

Dne 2. 9. 2020 se od 16.00 hod. konají mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku.