Vzdělávání žáků v prvních týdnech, měsících školního roku 2020-2021

  • Vyučující budou v prvních týdnech šetrně zjišťovat znalosti a dovednosti žáků z doby vzdálené výuky, tzn. 2. pololetí školního roku 2019-2020
  • V podzimních měsících bude hlavním úkolem pedagogické práce vyrovnat rozdíly mezi žáky, splnit výstupy, které nebyly realizovány v době vzdálené výuky, nebo byly realizovány pouze částečně ajsou to výstupy, které jsou nutné k návaznosti na další učivo (půjde především o učivo českého jazyka, cizího jazyka a matematiky). Některé nerealizované učivo či témata naukových předmětů, která nemají návaznost, mohou být zcela vynechána a vyučující se k nim již nebudou vracet, totéž platí o předmětech výchovného charakteru
  • Po vyrovnání rozdílů mezi žáky a splnění chybějícího učiva bude navázáno učivem školního roku 2020-2021.