Pobyt žáků ve škole, hygienická a bezpečnostní opatření

  1. Vstup žáků do školy je povolen bez potvrzení o bezinfekčnosti

2. Použití roušek závisí na momentální situaci – vyhlášení mimořádného opatření MZd nebo uložená příslušnou Krajskou hygienickou stanicí – zákonní zástupci a žáci budou včas o této skutečnosti informováni

3. Škola je vybavena mýdlem, dezinfekcí, jednorázovými papírovými ručníky nebo elektrickými osoušeči rukou a to v každé třídě, na toaletách, ve školní jídelně, v oddělení školní družiny, na chodbách

4. Do školy není povolen vstup osobám vykazujícím příznaky infekčního onemocnění

5. Po příchodu do školy, po použití WC, po každé vyučovací hodině, před jídlem jsou žáci vedeni k důkladnému mytí rukou nebo k dezinfekci

6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a dalších povrchů nebo předmětů, které používá větší množství lidí, probíhá několikrát denně

7. Šatny, chodby a třídy jsou několikrát denně intenzivně větrány

8. Rodiče jsou povinni aktualizovat údaje týkající se telefonních čísel a emailového spojení, a připojení k internetu

9. Pokud bude žák vykazovat příznaky infekčního onemocnění již při příchodu do školy a bude v doprovodu dospělé osoby, nebude vpuštěn do školy. Pokud nebude v doprovodu dospělé osoby, bude izolován od ostatních žáků, rodiče budou telefonicky kontaktováni k okamžitému vyzvednutí, totéž platí, pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví během dne. Rodiče jsou povinni zajistit vyzvednutí svého dítěte v co nejkratší možné době, poté telefonicky informovat dětského lékaře o příznacích onemocnění a dále se řídit jeho pokyny

10. Pokud žák trpí chronickou rýmou, kašlem nebo alergickou rýmou, kašlem, je nutné doložit třídnímu učiteli potvrzení od pediatra o této skutečnosti

11. Pokud bude ve třídě chybět méně než 50% žáků pokračuje prezenční výuka, pokud bude chybět více než 50% žáků, bude probíhat smíšená výuka – tzn. prezenční i vzdálená, pokud bude chybět celá třída, bude probíhat jen vzdálená výuka. Z důvodu možné vzdálené výuky, která se po novele Školského zákona stala pro žáky základních škol povinnou, je nutné, aby zákonní zástupci aktualizovali údaje o telefonních číslech a emailech, aby bylo možné se s žáky spojit

12. Škola omezí přítomnost zákonných zástupců a dalších cizích osob v budově školy. Zákonné zástupce žádáme, aby kontaktovali třídní učitele nebo další zaměstnance školy prostřednictvím telefonů, emailů nebo přes systém Bakaláři a zbytečně do prostor školy nechodili.