Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 23.11 do 27.11. 2020

1. Povinná online hodina.

7.A) V pondělí 23.11. 10:55 – 11:40.

7.B) V pondělí 23.11. 10:00 – 10:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Až po online hodině si přečti v učebnici kapitolu Chování ptáků (str. 38 – 39)

3. Zápis do školního sešitu – doplň chybějící slova z nabídky. Správnost zápisu si ověř v učebnici.

Chování ptáků

Potrava 

– podle potravy dělíme ptáky na ……………………… (výr velký)​, ……………………….. (husa velká)​ a …………………………………. (kachna divoká)​

Rozmnožování:

Tok = ………………………, při nichž se samec uchází o samici​

Tok – stavba hnízda – kladení vajec – vysedávání mláďat – krmení mláďat

Krmiví ptáci

– mláďata jsou po narození ………………. a ……………………, nejsou schopná se živit sama

Nekrmiví ptáci

– mláďata po narození ………………., mají ………………. a sama se živí​

Tahy:

– tažní ptáci každoročně ……………………. hnízdiště a stěhují se na ………..

– stálí ptáci ………………………… hnízdiště a žijí zde celý rok

– potulní ptáci se po hnízdění …………………….  ​na širším území

Dorozumívání:

– vábení jsou krátké a tiché …………., které informují ptáky o vzájemné blízkosti

– varování je výrazné a ………………… na nebezpečí

– zpěv slouží samcům k ………………….. samic a ………………….. hnízdního okrsku

Nabídka: toulají, lákání, býložravé, peří, námluvy, slepá, upozorňuje, všežravé, opouštějí, vidí, jih, neopouštějí, zvuky, masožravé, hájení, holá

4. Drill and skill Vývoj a znaky ptáků – povinně splnit třikrát do 27.11. 2020.

_________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 16.11 do 20.11. 2020

1. Povinná online hodina.

7.A) V pondělí 16.11. 10:55 – 11:40.

7.B) V pondělí 16.11. 10:00 – 10:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Až po online hodině si pohlédni připravenou prezentaci, zpracuj zápis do školního sešitu (je součástí prezentace)

Vznik a vývoj ptáků, vnější stavba těla (prezentace Power point)

Vznik a vývoj ptáků, vnější stavba těla PDF (pro ty, kterým nefunguje prezentace)

3. Drill and skill Šupinatí plazi, cizokrajní plazi – povinně splnit třikrát do 20.11. 2020.

___________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 9.11 do 13.11. 2020

1. Povinná online hodina.

7.A) V pondělí 9.11. 10:55 – 11:40.

7.B) V pondělí 9.11. 10:00 – 10:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Pročti v učebnici kapitolu Želvy a krokodýli (str. 28 – 29)

3. Zapiš do školního sešitu – doplň chybějící údaje do tabulky, vypiš zástupce (u tabulky využij nabídku, správnost zápisu si ověř v učebnici nebo drillem) 

Želvy a krokodýli

ŽelvyKrokodýli
Pokryv těla
Čelisti
Ocas
Životní prostředí

Nabídka: rohovité štítky a kostěné desky, krunýř, bezzubé (rohovité), zuby v zubních jamkách, dlouhý a zploštělý, krátký a malý, souš a voda, voda 

Zástupci želv: 

želva ………………………….. – druh původem z jižní Evropy, běžně se chová v zajetí 

želva ………………………….. – suchozemská želva, která žije na Galapágách, dorůstá délky až 1,5m a váhy 200kg 

želva ………………………….. – žije ve vodách střední Evropy včetně ČR, délka až 25 cm a stáří přes 100let 

mezi mořské druhy patří ……………………………   obrovská   a   …………………………   velká  . 

Zástupci krokodýlů: 

krokodýl ……………………….. – známý druh obývající Afriku 

krokodýl mořský – největší krokodýl a zároveň i plaz na světě (až 7m a hmotnost 2 tuny) 

kajman ……………………….. – je typický zástupce z Jižní Ameriky 

aligátor ……………………….. – patří k velikým druhům, dorůstá délky až 6m a hmotnosti přes 1 tunu 

gaviál ……………………….. – má velmi dlouhé a úzké čelisti

 

4. Drill and skill Želvy a krokodýli – povinně splnit třikrát do 13.11. 2020.

______________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 2.11 do 6.11. 2020

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve čtvrtek 5.11. 13:20 – 14:05.

7.B) Ve středu 4.11. 8:00 – 8:45.

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams. Pro vaši třídu jsem vytvořil novou skupinu. Před účastí na online hodině splňte následující úkoly.

2. Pročti v učebnici kapitolu Naši obojživelníci (str. 24 – 25)

3. Zapiš do sešitu – doplň názvy obojživelníků (správnost si ověř drilem)

Naši obojživelníci

Ocasatí (mají ocas celý život)

…………………  …………………… – obývá vlhká místa v lesích odkud vylézá za potravou hlavně v noci

                                                  –  loví hlavně hmyz a žížaly, má černou kůži se žlutými skvrnami

…………………  obecný – žije v klidných tůních, a rybnících,  jeho ocas zdobí u samců barevný hřeben

…………………  …………………… – je druh, který obývá podhorské a horské potoky

Bezocasí (ocas v dospělosti chybí)

…………………  …………………… – je naše největší žába, která žije daleko od vody

                                                 – má krátké nohy a zavalité tělo, většinou leze (neskáče)

…………………  …………………… – je přizpůsobená životu na stromech (přísavné terčíky na nohách)

                                                 – živí se mouchami, samečkové hlasitě skřehotají (ozvučná blána na hrdle)

skokan   …………………… – nejhojnější skokan, který skáče až metr daleko, žije hlavně na souši (louky, zahrady, pole)

skokan   …………………… – žije v tůních a rybnících, samci hlasitě skřehotají (ozvučné měchýřky u koutků úst)

……………………   žlutobřichá  – nemá vymrštitelný jazyk, v nebezpečí ukazuje výstražně zbarvené břicho

4. Prohlédni si krátké videoukázky našich obojživelníků:

Čolek obecný:

Čolek horský:

Mlok skvrnitý:

Kuňka žlutobřichá:

Ropucha obecná:

Rosnička zelená:

Skokan hnědý:

5. Drill and skill Obojživelníci – povinně splnit třikrát do 6.11. 2020

______________________________________________________________________________________________-

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 19.10 do 23.10. 2020

 1. Pročti v učebnici kapitolu Významné mořské ryby – str. 20 – 21

2. Prohlédni si prezentaci, zpracuj zápis do školního sešitu (viz prezentace)

Mořské ryby

Mořské ryby PDF (pro ty, kterým nejde spustit prezentace)

3. Pročti v učebnici kapitolu Obojživelníci, ve vodě i na souši – str. 22 – 23

4. Prohlédni si prezentaci, zpracuj zápis do školního sešitu (viz prezentace)

Obojživelníci – vývoj, znaky

Obojživelníci – vývoj, znaky PDF (pro ty, kterým nejde spustit prezentace)

5. Drill and skill – Mořské ryby, obojživelníci vývoj, znaky – povinně splnit třikrát do 23.10. 2020

______________________________________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání do 18.10.2020

 1. Pročti kapitolu Nejznámější sladkovodní ryby (učebnice str. 16 – 17)
 2. Zapiš zepředu do sešitu. Doplň chybějící názvy ryb. Správnost zápisu si ověříš Drillem.
  Sladkovodní ryby
  …………………………………. je naše nejznámější a nejčastěji chovaná ryba.
  …………………………………. je ryba, kterou si lidé nejčastěji pletou s kaprem. Narozdíl od něj, nemá hmatové vousky.
  …………………………………. má drobnější šupiny a zaoblenou hřbetní ploutev.
  …………………………………. je dravá ryba s červenými tečkami podél postranní čáry.
  …………………………………. má protáhlé válcovité tělo. Hřbetní ploutev je posunutá k ocasu, což umožňuje veliké zrychlení při útoku.
  …………………………………. je drobnější dravá ryba se dvěma hřbetními ploutvemi a tmavými pruhy po stranách těla.
  …………………………………. je naše největší ryba. Může dorůstat délky i přes 2 metry a hmotnosti přes 100 kg.
  …………………………………. je ryba s hadovitým tělem. Žije v řekách, tře se v Sargasovém moři.
 3. Prezentace k opakování. Pouze prohlédnout, bez zápisu.
  (autor Mgr. Petr Curko – ZŠ Blatenská Horažďovice)
  Rybí pásma, sladkovodní ryby
 4. Drill and skill: Znaky ryb, systém ryb, sladkovodní ryby – povinně splnit třikrát do 18.10. 2020.

Drill je hodnocený, ověříte si tak svoje vědomosti o rybách a zároveň si můžete zasloužit hezkou známku. Za týden se na vás těším ve škole!