Domácí úkoly na týden 14.9. – 18.9.

Dobrý den, opět se setkáváme na dálku. Úkoly a odkazy budete opět nacházet zde. Pracujte podle datumů a odesílejte mi zpět požadované fotky. POZOR! Distanční výuka je povinná. Budete-li mít problémy, kontaktujte mne na známém telefonním čísle. Jandošová

14.9.

ČJ – Ustr. 8/2 – ústně (opakování z 2. roč.)

 - U str. 8/3 – opsat dva řádky – FOTO (pište klidně na papír)

M – U str. 4/10 – čísla na ose pouze ukazuj (do této knihy nepíšeme)

- U str. 4/11 – návod je červeně pod tabulkou (opět nic nepiš)

- Minutovky (budeme používat pro 3.roč. 1. díl) str.2/3 celé FOTO

- Opakovat násobilku 2 (i dělení) – 1.2=2 2:2=1 atd.

AJ – U str. 6/1, 2 nejprve si pusť ODKAZ podle kterého budeš vše opakovat, pak čti daná cvičení v učebnici

  (Nice to meet you – najs tu mít jů – Rád váspoznávám)

15.9.

ČJ – PS str. 36/20 opakování pravopisu FOTO

 - U str. 7/2 číst (opakování z 2. roč.)

 - U str. 7/4 pracuj podle mého návodu – opiš perem psace modrá slova, tužkou naznač slabiky pše/ni/ce

 - Číst knihu dle vlastního výběru, zapisovat stránky, které jste v daný den přečetli na volný list papíru (datum + stránky).

  Po návratu do školy děti knihu představí

M – Opakovat násobilku 2

 - Minutovky str. 6/12 pozor na moje zadání – splň v části b první sloupek FOTO

 - Minutovky str. 2/4 a, b FOTO

AJ – PS str. 6/4 uč se zdravit podle části dne ODKAZ

 - U str. 8/1 ODKAZ (mezinárodní slova)

 - PS str. 7/1 – použij pastelky FOTO

16.9.

ČJ – U str. 10/1 ústně – odpovězte na otázky pod cvičením sledujte pravopis ú/ů v modrém rámečku

 - U str. 10/2 - číst (vše je opakování ze 2. roč)

 - U str. 10/3 – opiš 3. a 4. řádek FOTO

 - Číst a zapsat stránky

M – Opakuj si násobilku 3 zpaměti ODKAZ

- Minutovky str. 3 /5 celé FOTO

17.9.

ČJ – U str. 5 – napiš 3 hezké věty o obrázku – pozor na volbu sloves (činnosti), v každé větě užij jiné – FOTO

 - PS2 str. 36/21 FOTO

M – U str. 4/5 – čti úlohu a podle zeleného rámečku říkejte, co byste doplnili do zápisu, výsledek a jak byste

  doplnili odpověď (je to opakování).

 - U str. 4/8, 9 – pracuj na papír podle návodu ve cv. 5 FOTO

 - Opakuj si násobilku 2, 3 - ústně

18.9.

ČJ – U str. 9/1 – čti a odpověz ústně na modré otázky pod textem

 - U str. 9/4 utvoř si podobné 3 sloupce, do každého napiš 5 slov podle zadání FOTO

- PS2 str. 36/22 FOTO

- Číst a zapsat stránky

M – Opakuj si násobilku 2, 3

 - Minutovky str. 6/12 pozor na moje zadání – splň v části b čtvrtý sloupek FOTO

 - U str. 5/14 ústně říkej řady čísel

 - U str. 5/15 piš na papír dané řady čísel (každou na nový řádek) FOTO

AJ – Opakuj si U str. 8/1 ODKAZ (mezinárodní slova)

 - PS str. 8/2, 3 FOTO