Školní družina

Školní družina se nachází v budově ve Smetanově ulici 738.

 

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Monika Malčánková, Renata Purkytová, Veronika Válová, Adéla Křižičková

Provozní doba: 5:30 - 16:30 hodin

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD V ODDĚLENÍ ŠD:

1. oddělení: BERUŠKY

Paní vychovatelka: Renata PURKYTOVÁ 


 třída: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B2. oddělení: MYŠKY

Paní vychovatelka: Veronika VÁLOVÁ


třída: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

 

3. oddělení: ŽABIČKY

Paní vychovatelka: Adéla KŘIŽIČKOVÁ

 třída:1.B, 2.A

 

4. oddělení: JEŽEČCI

Paní vychovatelka: Monika MALČÁNKOVÁ


třída: 1.A, 1.B


 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Ke stažení zde:

    

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK:

KROUŽEK - "TVOŘÍME PRO RADOST" - p. vych. Adéla Křižičková

KROUŽEK - "TANCOVÁNÍ, TO NÁS BAVÍ" - p. vych. Adéla Křižičková

 

Dokumenty ŠD:

Směrnice upravující kritéria přijetí žáka do ŠD zde: Přijetí

Vnitřní řád školní družiny si můžete přečíst zde: Družina

Směrnici upravující platbu za docházku do školní družiny si můžete přečíst zde: Platba

Školní družina pracuje podle svého vzdělávacího plánu: BAREVNÝ SVĚT

Zápisní lístek zde:

Informace pro rodiče zde:

Podmínky k vyzvedávání dětí ze školní družiny zde: 

Řešení situace při nevyzvednutí dítěte ze školní družiny zde: