21. 05. 2020

Denně od 25.5. 2020 je možné si vyzvednout věci Vašich dětí ze školní družiny. Budeme také vracet vybrané peníze za kulturní představení, která se neuskutečnila. pondělí, středa, pátek...

12. 05. 2020

Přihlášení žáků do školních skupin od 25.5. 2020 včetně odpoledních zájmových bloků. Podmínky a pravidla přítomnosti žáků ve...

08. 05. 2020

V úterý 12.5. 2020 zveřejníme podmínky pro dobrovolnou účast žáků 1.stupně ve...

 Školní družina

Školní družina se nachází v budově ve Smetanově ulici 738.

 

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Renata Purkytová

Vychovatelky: Monika Malčánková, Renata Purkytová, Veronika Válová, Adéla Kotová

Provozní doba: 5:30 - 16:30 hodin

Výše příspěvku pro školní družinu je 100 Kč za dítě měsíčně.

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD V ODDĚLENÍ ŠD:

1. oddělení: BERUŠKY

Paní vychovatelka: Renata PURKYTOVÁ 


 třída: 1.B, 2.B, 3.B2. oddělení: MYŠKY

Paní vychovatelka: Veronika VÁLOVÁ


třída: 1.A,1.B

 

3. oddělení: KOŤATA

Paní vychovatelka: Bohumila MILTOVÁ

 třída:3.A, 3.B, 4.A

 

4. oddělení: JEŽCI

Paní vychovatelka: Monika MALČÁNKOVÁ


třída: 2.A, 2.B


 AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Ke stažení zde:

    

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK:

Stolní a společenské hry - p. vych. Malčánková

 

Dokumenty ŠD:

Směrnice upravující kritéria přijetí žáka do ŠD zde: Přijetí

Vnitřní řád školní družiny si můžete přečíst zde: Družina

Směrnici upravující platbu za docházku do školní družiny si můžete přečíst zde: Platba

Školní družina pracuje podle svého vzdělávacího plánu: BAREVNÝ SVĚT

Přihláška do ŠD zde:

Informace pro rodiče zde:

Podmínky k vyzvedávání dětí ze školní družiny zde: 

Řešení situace při nevyzvednutí dítěte ze školní družiny zde: