04. 11. 2019

...

17. 10. 2019

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské...

19. 09. 2019

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti...

Aktualita 2186

Ve středu 6.11. nebude v provozu škola ani školní družina - účast ve stávce

MLÁDEŽ A KULTURA

listopad

Aktualita 2181

Sběr víček

Sbíráme plastová víčka pro nadační fond

PODZIMNÍ PRÁZDNINY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

29.10 a 30.10. jsou podzimní prázdniny. 31.10. a 1.11. bude ředitelské volno.

Aktualita 2175

Ocenění školy Krajskou radou AŠSK

14. 10. byla naše škola oceněna pohárem Krajskou radou AŠSK

SBĚR KAŠTANŮ

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - říjen

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na 4.10. 2019 jsme z organizační důvodů vyhlásili ředitelské volno pro všechny žáky naší školy. Pro žáky z 1. stupně zajistíme pobyt ve školní družině, pokud o to rodiče požádají. Školní jídelna vaří. Žáci, kteří nejsou ve škole, nemají nárok na dotovanou stravu, musí si zaplatit oběd v plné výši tzn. 73 Kč.

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO DARU

Děkujeme touto cestou Porcelánce v Nové Roli za poskytnutí sponzorského daru v podob talířů a misek do naší školní jídelny. Porcelánka Nová Role pravidelně sponzoruje naši školní jídelnu, která vaří obědy pro všechny žáky chodovských základních škol.

VE ŠKOLE SE VYSKYTLY VŠI

Informujeme všechny rodiče našich žáků, že se ve škole vyskytly vši. V zájmu rodičů je prohlédnout svým dětem hlavy a případně zajistit léčbu. Rozhodně nám neposílejte zavšivené děti do školy… přikládám ustanovení školního řádu týkající se této problematiky. • Při důvodném podezření z infekčního onemocnění žáka (vč. výskytu pedikulózy) jsou neprodleně pracovníkem školy informováni zákonní zástupci žáka, žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Pokud budou rodiče opakovaně posílat dítě do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován orgán sociální péče. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici.

Aktualita 2143

Gymnathlon

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST - POZICE UČITEL/KA

Aktualita 2132

VÝDEJ OBĚDŮ V PRVNÍM ŠKOLNÍM TÝDNU

Aktualita 2131

PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN