12. 12. 2017

6.C v porcelánové...

07. 12. 2017

Ve středu 6.12. 2017 se na Březové u Sokolova konalo okresní kolo florbalu mladších...

28. 11. 2017

V úterý 28.11.2017 se v tělocvičně ZŠ Chodov, Husova ulice konalo okrskové kolo florbalu mladšího žactva. Za naší školu nastoupilo jak družstvo chlapců, tak i dívek....

Aktualita 1487

Mikulášská sbírka

V projektu Hrdá škola je prosinec zaměřený na dobrý skutek.

Aktualita 1458

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ LIKVIDUJEME ODPAD POMOCÍ KOMPOSTÉRU

Naší škole zkrátka leží ekologie na srdci. Proto jdeme ostatním příkladem a ve školní jídelně právě instalujeme tento báječný stroj – elektrický kompostér GreenGood. Jeho budoucí používání s sebou přináší následující výhody: - redukce objemu odpadu až o 90% během 24 hodin - eliminace svozu gastro odpadu a rapidní snížení nákladů s tím spojených - odpad nemusí být skladovaný v chladničce a tím se šetří náklady za chlazení - kuchyňský odpad je přeměněn na certifikovaný hygienizovaný substrát - příspíváme ke zlepšení životního prostředí - řešení v souladu s platnou legislativou - běžný kuchyňský odpad je zpracovaný do 24 hodin - zařízení má nízkou spotřebu energie a úsporný režim - nanotechnologické filtry v dezodorizační jednotce, která je součástí zařízení, zabraňujÍ tvorbě zápachu - zařízení je nehlučné.

KONZULTAČNÍ HODINY V PROSINCI NEBUDOU

Vzhledem k tomu, že 16.11. 2017 proběhly třídní schůzky, rušíme pravidelné konzultační hodiny v měsíci prosinci.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Složení školské rady (funkční období listopad 2017 – listopad 2020) z řad pedagogů: Mgr. Václav Vachrlon, Dis, Mgr. Jana Merunková z řad zákonných zástupců: PetraVachrlonová, Martina Homolková Za zřizovatele: Patrik Pizinger, Bc. Ladislav Zapf

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne 16.11. proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce. Výsledky hlasování: 1. Petra Vachrlonová - 242 hlasů 2. Martina Homolková - 190 hlasů 3. Mgr. Oxana Něseněnková - 174 hlasů 4. Ing. Jitka Hloušková - 143 hlasů 5. Petra Zvolská - 44 hlasů Členy školské rady za zákonné zástupce se stávají: Petra Vachrlonová a Martina Homolková.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

V kanceláři školy na tel. 352352192 nebude možné delší dobu omlouvat žáky z důvodu nemoci sekretářky školy. Využívejte prosím k omlouvání absence žáků systému Bakaláři nebo volejte přímo do sborovny - 1.st. - 35352196, 2.st. - 352352194. Děkujeme za pochopení.

HLEDÁME UČITELE/KU ANGLICKÉHO JAZYKA NA 2.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KANDIDÁTNÍ LISTINA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SRŠ

16.11. 2017 budou třídní schůzky

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny v listopadu zrušeny. Nahradí je třídní schůzky.

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - listopad

VÝBOR SRŠ

Schůzka zástupců tříd - Výbor SRŠ - se bude konat v úterý 24.10. 2017 od 16:00 v přízemí školy, ve třídě 8.A

MLÁDEŽ A KULTURA

Mládež a kultura - říjen

SBĚR KAŠTANŮ

Každou středu od 15:00 do 16:00 vybírá pan školník společně se starým papírem také kaštany. Vše je možné přivézt zadním vchodem do tělocvičny.

KONZULTAČNÍ HODINY

Ve čtvrtek 5.10. 2017 se konají konzultační hodiny pro rodiče žáků 6.-9.ročníku od 15:00 do 15:30. Na 1.stupni konzultační hodiny nebudou vzhledem k tomu, že proběhly ve všech třídách 1.stupně mimořádné třídní schůzky.

SCHŮZKA ŠKOLSKÉ RADY

V úterý 3.10 2017 se od 14:00 koná schůzka Školské rady.

STMELOVACÍ POBYT TŘÍD 6.A + 6.C

Stmelovací pobyt Horní hrad – Hauenštejn

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Zájemci o práci ve Školské radě naší školy z řad zákonných zástupců se mohou přihlásit u ředitelky školy na telefonu 352352190 nebo emailem: iva.sipova@seznam.cz do 6.10. 2017. Ze zájemců bude sestavena kandidátní listina, kterou odsouhlasí Výborová schůze SRŠ. Samotné volby proběhnou na třídních schůzkách 16.11. 2017.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

27.9. 2017 se od 15:00 do 18:00 koná na naší škole Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o prohlídku rekonstruovaných původních prostor budovy školy a nové přístavby. Zájemci o prohlídku budou do školy vpuštěni oběma vchody. Budovy jsou průchozí, je tedy jedno, kudy do školy vstoupíte. Těšíme se na Vaši návštěvu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vyhlašujeme ředitelské volno pro žáky naší školy na den 29.9. 2017 z organizačních důvodů. V době volna nevaří školní jídelna. Školní družina je v provozu jen pro přihlášené žáky.