Se začátkem roku jsme odevzdali nadačnímu fondu Andělská křídla naděje plný mikrobus pytlů víček nasbíraný našimi žáky a jejich rodinami

Poděkování všem. V tomto sběru pro charitu budeme pokračovat i v letošním roce.