1. Soutěže
 • pravidelná účast v projektu RECYKLOHRANÍ.

-ukončení sběru starého papíru

 • sběr plastových víček od PET lahví – po celý školní rok
 • sběr elektrospotřebičů a baterií – po celý školní rok
 • sběr prázdných náplní do tiskáren a kopírek
 1. Besedy
 2. ročník – DDM Chodov, ČSOP Chodov – ,,Děti šetří přírodu“ – říjen
 3. Exkurze
 4. stupeň- Ekozahrádka- možnost návštěvy: říjen, květen, červen
 5. ročník- Ekocentrum MDDM v Ostrově- ,,Děti chrání život“- jaro
 6. ročník- třídírna odpadových materiálů Sater- září
 7. ročník: Sběrný dvůr – třídění
 8. ročník- Čistírna odpadních vod, Sběrný dvůr, Černošín – odpadové hospodářství při získání dotace od KvK
 9. Další

Další ekologické exkurze v rámci škol v přírodě a školních výletů.

Aktuální nástěnkové informace o ekologických aktivitách

Nástěnkový ekokalendář – významné a zajímavé dny EVVO

pravidelné ekookénko ve školním rozhlasu s informacemi o ekologických aktivitách a význačných mezinárodních ekologických dnech.

Další nabídka ekoaktivit bude probíhat dle aktuálních nabídek DDM, ČSOP, Greenpeace, Arniky, Ekocenter či dalších neziskových org.

Práce přírodovědného kroužku na II. stupni – Badatelský kroužek

stupeň – využití dendrologické stezky pro výuku přírodovědy

Stálá nabídka využití EVVO Zahrady DDM při 3. ZŠ V Husově ulici po domluvě s DDM

 1. Různé

Dle aktuálních nabídek Karlovarského kraje, ČSOP, DDM či dalších organizací.

Třídění odpadu v prostorách školy sady velkoobjemových beden na tříděný odpad

Důsledná kontrola osvětlení ve třídách – šetření elektřinou.

Ve spolupráci s městem DDM a KVK výjezd vybraných žáků školy do Waldsassenu – klášter, muzeum, město a botanická zahrada, dle dotačních možností .

Fotosoutěž : 3. kolová fotosoutěž s „Příroda mým objektivem“

V hodinách fyziky a dílen – problematika nakládání se škodlivými obaly

Práce s ekologickými servery v hodinách In, Z, Vl, Př, a P atd ( Ekopolis.cz , mezistromy.cz, hraozemi.cz, evvoluce.cz a další

 1. Projekty a miniprojekty v rámci průřezových témat.