Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID 19. Test pro pro Vašeho syna/dceru zajistí naše škola. Platnost testu na přijímací zkoušky je 7 dnů. Škola vydá žákovi potvrzení o výsledku testu, tím se v případě negativního výsledku prokáže u přijímacích zkoušek na střední školu.  

Testování je naplánováno na čtvrtek 29.4. 2021:
žáci na prezenční výuce – během 1. vyučovací hodiny
žáci na distanční výuce – ve 14:00. 

Ke konkretizaci žáků dojde během příštích dnů, tak jak se bude uvolňovat vstup žáků do škol. 

K pro účast na přijímací zkoušce platí výjimky z testování (možnosti nahrazení testu).

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního

pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění

testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.