Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo nařízeno nošení roušek ve společných prostorách školy včetně školní jídelny od 10.9. 2020. Je povinností zákonných zástupců nikoliv školy zajistit roušky pro své děti.