Dnes jsme obdrželi od KHS informaci o výskytu COVID 19 u žáka jedné naší třídy. Dle pokynů KHS byla celá třída včetně paních učitelek poslána do desetidenní karantény a KHS bude osobně kontaktovat zákonné zástupce. Třída, která je v karanténě, se bude vzdělávat dálkově dle pokynů třídní učitelky. Pro ostatní žáky a zaměstnance školy neplatí žádná další opatření. Zbytek školy je v běžném provozu.