• odběr do jídlonosičů (žáci, kteří jsou na distanční výuce)  14:00 – 14:30
  • žáci 1. a 2. ročníků a žáci ZŠ Nejdecká– 12:00 – 13:45 (dle rozvrhů školních družin)
  • cizí strávníci – 11:00 – 11:30

Zaměstnanci škol přítomní na pracovišti se mohou prezenčně stravovat ve školní jídelně, ostatní zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů. Zaměstnanci škol, kteří si chtějí jídlo odebrat do jídlonosičů, musí dodržet čas výdeje obědů tzn. 14:00 – 14:30 nebo 11:00 – 11:30.

Pozn. Výdej obědů žákům na distanční výuce musí probíhat odděleně od žáků, kteří mají prezenční výuku a dále výdej obědů nesmí omezit probíhající dopolední online hodiny žáků na distanční výuce.