Od pondělí 4. 1. bude probíhat pouze povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou mít po celou dobu vyučování ve třídách i ve společných prostorách roušku. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou mít roušku také. Vybavte proto své dítě min 2 ks roušek a sáčkem, kam mohou roušku odložit např. během svačiny. Je zakázán zpěv, tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku. Ve třídách budeme dbát na velmi časté větrání. Třídy nebudeme míchat ani ve školní družině.

Školní družina bude mít upravený provoz a to denně od 6:00 do 16:00, je nutné zaplatit si obědy pro Vaše dítě. Pokud nemáte zaplacený poplatek za pobyt ve školní družině, Vaše dítě družinu navštěvovat nemůže.

Žáci 3. – 9.  ročníku mají povinnou distanční výuku, která se řídím Dodatkem č. 1 Školního řádu (byl zaslán všem rodičům přes systém Bakaláři). Učivo z výchov budou zadávat pouze vyučující, kteří nemají dostatek podkladů k řádnému uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí tohoto školního roku.

Pro žáky na distanční výuce (3. – 9. ročník) platí možnost zažádat si o individuální konzultace s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče budou probíhat výhradně on-line výukou (videohodina). Účast žáků v těchto předmětech je povinná.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky.

Do školy rozhodně neposílejte žáky, kteří vykazují známky infekčního onemocnění, kašlou, mají zvýšenou teplotu apod.

Při změně systému PES na 4. stupeň a obnovení rotační výuky žáků 6.- 8. ročníku budou jako první nastupovat třídy s označením „A“.