S PLATNOSTÍ OD 1.9. 2021  ŠKOLNÍ JÍDELNA FUNGUJE VE ZPŘÍSNĚNÉM REŽIMU.

(VŠICHNI STRÁVNÍCI JSOU POVINNI Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ DODRŽOVAT NÍŽE STANOVENÉ POKYNY A NAŘÍZENÍ. OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ)

 1. DO PROSTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY JE ZAKÁZÁN VSTUP OSOBÁM, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.
 2. VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH JE POVINNÉ NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST, SUNDAT SI JI MOHOU STRÁVNÍCI JEN PŘI KONZUMACI JÍDLA.
 3. STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SI ODEBÍRAJÍ STRAVU DO PŘINESENÝCH NÁDOB NEBO RODIČE, KTEŘÍ SI PŘIJDOU VYZVEDNOUT OBĚD PRO NEMOCNÉ DÍTĚ (POUZE 1. DEN NEMOCI), MUSÍ DODRŽOVAT URČENOU DOBU VÝDEJE A TO MEZI 11:00 – 11:30. CIZÍ STRÁVNÍCI SE NESMÍ MÍCHAT SE ŽÁKY A ZAMĚSTNANCI ŠKOL. PO SKONČENÍ VÝDEJE OBĚDŮ DO PŘINESENÝCH NÁDOB MUSÍ BÝT PROSTOR JÍDELNY VYDEZINFIKOVÁN.
 4. VSTUP DO PROSTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY MAJÍ POUZE STRÁVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY.
 5. STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE STRAVUJÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, SI PO ODLOŽENÍ VĚCÍ MUSÍ ŘÁDNĚ UMÝT RUCE MÝDLEM NEBO POUŽÍT DEZINFEKCI.
 6. PŘI PŘÍCHODU K VÝDEJNÍMU OKÉNKU SI STRÁVNÍK VEZME TÁC, NA KTERÝ MU KUCHAŘKA POLOŽÍ PŘÍBOR, MISKU S POLÉVKOU, PŘÍPADNĚ KOMPOT, SALÁT NEBO OVOCE A SKLENIČKU NA PITÍ. NENÍ POVOLEN SAMOOBSLUŽNÝ VÝDEJ. NÁPOJ SI STRÁVNÍK NATOČÍ SÁM.
 7. DRUŽINOVÉ DĚTI MAJÍ STOLY PROSTŘENÉ, NÁPOJE JIM V PŘÍPADĚ ZÁJMU DOLÉVAJÍ VÝHRADNĚ VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY.
 8. DEZINFEKCI RUKOU PROVÁDÍ DRUŽINOVÉ DĚTI U SVÝCH STOLŮ Z PŘENOSNÉ NÁDOBY S DEZINFEKCÍ, KTEROU PRO SVÁ ODDĚLENÍ ZAJIŠŤUJÍ JEDNOTLIVÉ ŠKOLY.
 9. V PROSTORU ŠKOLNÍ JÍDELNY JE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ PŘÍSNÝ ZÁKAZ MANIPULACE S MOBILNÍMI TELEFONY.
 10. JE ZAKÁZÁNO VYNÁŠET JÍDLO NA PODNOSECH MIMO PROSTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY.
 11. DO ŠKOLNÍ JÍDELNY SMÍ VSTOUPIT POUZE TOLIK STRÁVNÍKŮ, KOLIK JE MÍST K SEZENÍ.
 12. POČET ŽIDLÍ JE UPRAVEN DLE AKTUÁLNÍHO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT S ŽIDLEMI A RŮZNĚ SI JE PŘESOUVAT. MEZERY MEZI ŽIDLEMI JSOU ZÁMĚRNÉ, TAK ABY ROZVRŽENÍ ODPOVÍDALO MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ.

V Chodově 27. 8. 2021