Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen 1. září 2020 v 8:00 pro žáky 1. – 9. ročníku ve škole v ulici Smetanova. Žáci 1.-5. ročníku budou vcházet do školy vedlejším vchodem (nově přistavená část školy), žáci 6.-9.ročníku vchází do školy hlavním vchodem. První školní den nemusí mít žáci s sebou přezůvky. První školní den mohou se žáky 1. tříd přijít zákonní zástupci. Od druhého školního dne vstupují do školy žáci sami, z bezpečnostních a organizačních důvodů není možné, aby žáky rodiče doprovázeli až do budovy!!!