• 1. – 9. ročník – prezenční výuka povolena v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (lichý týden – třídy s označením „A“ + 9.C, sudý týden – třídy s označením „B“

 tzn.  3.5. – 7.5. /sudý týden – 1.B, 2.B, 3.B, 4.B ,5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B přijde vzhledem ke konání přijímacích zkoušek až ve středu 5.5. v 7:25) Pro třídy na distanční výuce dojde z organizačních  a personálních důvodů ke změně rozvrhů s on-line hodinami, počet on-line hodin bude snížen na minimum, učivo a úkoly na týden distanční výuky bude zadáván ve stejném režimu jako dosud, tzn. nejpozději v pátek do 15:00. Třídy na prezenční výuce absolvují celý rozvrh.

 • školní družina – bude v omezeném provozu od 6:00 do 16:00, 1. oddělení – 1.třída, 2. oddělení – 2.třída, 3. oddělení – 3.třída. Provoz v homogenních skupinách.
 • Přítomnost žáků 1.st. rodičů vybraných profesí ve škole v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka – dopolední a odpolední program zajišťuje školní družina, žáci se dopoledne zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Jsou zajištěny také volnočasové aktivity a pobyt venku. K umístění žáka do této skupiny je nutné kontaktovat zástupce ředitelky školy Mgr. V. Šika (776755707) a domluvit konkrétní podmínky umístění.
 • školní jídelna – žáci na prezenční výuce se stravují výhradně ve školní jídelně, do jídlonosičů si mohou oběd odnést žáci na distanční výuce, a to v době od 14:15 do 14:45.
 • příchod žáků ke škole před začátkem vyučování (časy jsou orientační)
Vedlejší vchodHlavní vchod – Út, St, PáHlavní vchod – Po a Čt (dny testování)
7:35 – 1. třída7:35 – 6.třída7:25 – 6. – 9. třída
7:40 – 2. třída7:40 – 7. třída 
7:45 – 3. třída7:45 – 8. třída 
7:50 – 4. třída7:50 – 9.třída 
7:55 – 5. třída  
 • Je zakázán zpěv.
 • Tělesná výchova může probíhat pouze venku (venkovní prostory). Pokud jsou mezi žáky dodrženy dvoumetrové odstupy, je možné cvičit po ochrany úst a nosu.
 • Pro žáky na distanční výuce pokračuje možnost zažádat si o individuální konzultaci s učitelem. Přítomen může být i zákonný zástupce žáka.
 • Během pobytu ve škole, včetně vyučovacích hodin, platí povinnost pro žáky nosit zdravotnické (chirurgické) roušky, pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol respirátor typu FFP2.  Štíty jsou nepřípustné. Štít může použít výjimečně učitel, je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, přitom ale musí být dodržena vzdálenost 2m od ostatních osob.
 • Žáci, kteří navštěvují školní družinu, by měli mít 2 ks roušek. Všichni žáci by pak měli mít sáček, kam si odloží roušku např. při konzumaci svačiny.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance školy) do prostor školy je možný pouze v důvodných případech a to tak, aby byl minimalizován styk se žáky. Žádáme rodiče, aby do školy bez předchozí domluvy nechodili a veškeré záležitosti řešili nejprve přes systém Bakaláři nebo telefonicky. Vstup povolen pouze s respirátorem typu FFP2.
 • Budeme dbát na časté větrání společných prostor i samotných tříd, přizpůsobte tomu oblečení vašich dětí.
 • Do školy rozhodně neposílejte žáky, kteří vykazují známky infekčního onemocnění, kašlou, mají zvýšenou teplotu apod.
 •  Testování žáků a zaměstnanců škol: Osobní přítomnost vybraných skupin žáků na prezenční výuce je podmíněna negativním testem na přítomnost Covid – 19.  Žáci i zaměstnanci školy budou povinně testováni, a to 2x týdně antigenním testem. Jedná se o „samotestování“. Testován může být pouze žák, který nevykazuje známky onemocnění. V případě pozitivního testu může žák 2. stupně odejít ze školy domů sám, pokud má podepsaný souhlas zákonného zástupce. Škola v takovém případě  vždy telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu. Pokud žák souhlas se samostatným odchodem podepsaný nemá, zůstává ve škole v izolační místnosti do doby, dokud si ho zákonný zástupce osobně nevyzvedne.

POZOR:  Žáci 2. stupně budou testováni před vyučováním, a to od 7:30, tzn. v pondělí a čtvrtek (testovací dny) je nutné, aby žáci přišli do školy již v 7:25. Dojíždějícím žákům může být udělena výjimka, tzn. budou testováni později.

Pokud nebude žák přítomen v době řádného testování, bude otestován samostatně bezprostředně po příchodu do školy.