Kancelář školy  –  dovolená: 26.7. do  6.8. 2021

Ředitelství školy – dovolená: 1. 7. – 19.8. 2021

 Úřední záležitosti se budou vyřizovat   od 27.8. 2021

Kancelář vedoucí školní  jídelny –  dovolená: 1.7. – 23.8. 2021

Kancelář školní jídelny bude  v provozu od 23. 8. 2021   v době od 7.00 – 11.00  a od 11.30 – 15.00  hodin každý všední den. Každý strávník si musí v září aktivovat obědy. Aktivace je možná přímo v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 325325199.