Ve čtvrtek dne 24.6. 2021 jsme se ve slavnostním oblečení přesunuli do Městské knihovny v Chodově, kde pro nás bylo připraveno Pasování na čtenáře. Přestože byl uplynulý školní rok poněkud neobvyklý, trochu náročnější, všichni školáci prvních ročníků se zvládli naučit číst. Byli proto slavnostně přivítáni paní ředitelkou Městské knihovny a panem starostou města Chodova ve zdejším podkroví. Tito noví čtenáři složili slavnostní slib, že se budou o knihy vždy starat, pečovat o ně a číst je. Pan starosta je posléze pasoval mečem na čtenáře, svůj slib potvrdili podpisem na velký pergamen a záhy si mohli v dětském oddělení knihovny vybrat nějakou knihu, kterou si půjčili domů.

Velmi děkujeme vedení města Chodova a Městské knihovny Chodov za báječnou akci.