Stalo se pro naši školu tradicí zapojit se do každoroční sportovní výzvy Sazky – Olympijského víceboje. Vzhledem k distanční výuce nebylo v našich silách pokořit všechny disciplíny. Nisméně jsme zvládli alespoň 4 z nich – postoj čápa, běh na 60m, běh na 500m, skok z místa a hod basketbalovým míčem. Po zaslání získaných výsledků jsme od Sazky obdrželi diplomy ušité „na míru“. Každý účastník v něm dostal jasně definováno, v čem vyniká, jaké jsou jeho pohybové přednosti.

Ve třídě jsme si pak jednotlivé disciplíny vyhodnotili, školáci si domů odnesli výše zmíněné diplomy i odměny.

Velmi děkujeme Mgr. Janě Karáskové za zavedení této tradice na naší škole. Věřím, že v ní budeme pokračovat i následující školní roky.