Ministerstvo školství připravilo nový projekt – Národní program doučování.

Cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti, vychovatelky). Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu?  Můžete rovnou oslovit vyučující nebo třídního učitele či vedení školy (osobně, písemně přes ŽK nebo prostřednictvím Bakalářů) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Období: Prozatím bude doučování  probíhat cca nejpozději od  20.9. do 21.12. 2021

Doučování je pro žáky zdarma. Jeden žák může navštěvovat doučování ve více předmětech.

V případě velkého zájmu si škola vyhrazuje právo vybrat z přihlášených žáků ty, které doučování více potřebují.