Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 9. 5. – 13. 5. 2021

ONLINE VÝUKA: Středa 11:00Učivo: Hodiny, určování času, denní činnostiPS: Str. 40/3 – pouze zapsat slovní zásobu z šedých rámečků do Vocabulary. Cvičení uděláme společně online. PS: Str. 44/1, 2, 3Učebnice str. 43/6 – zapsat do Vocabulary novou slovní zásobu. ______________________________________________________________________________________________Učivo: Hodiny, určování času. Naučit se dle výpisků v sešitu Grammar časové údaje celá, čtvrt a […]

Matematika, Mgr. Nesměráková, 3. 5. – 7. 5. 2021

POZOR na změny v online rozvrhu!!!! Učivo: Násobení a dělení desetinných číselOnline budeme procvičovat na příkladech a slovních úlohách z učebnice M 3. díl.Samostatně: Početníček 34/2Hlídejte si povinné úkoly na www.drillandskill.com______________________________________________________________________________________________________ Pondělí 19. 4. ONLINE HODINA: 10:00Učivo: Násobení a děleni desetinných čísel mocninami 10Početníček str. 33/1, 34/1 – cvičení uděláme onlineUčebnice M 3. díl: str. […]

Anglický jazyk, Mgr. Nesměráková, 3. 5. – 7. 5. 2021

Učivo: Minulý čas pravidelných a vybraných nepravidelných slovesUčebnice str. 51/7 – zapsat novou slovní zásobu do VocabularyUčebnice str. 50/1 – naučit se básničku – budeme zkoušet po návratu do školy v dalším týdnuUčebnice 51/6 zkusit ústně doplnit věty podle obrázků – zkontrolujeme onlinePS: Str. 50/1,2,3________________________________________________________________________________________________ POZOR NA ZMĚNU ONLINE VÝUKY!!!ONLINE HODINA: Pondělí 11:00Učivo: Přítomný čas […]

Český jazyk, Mgr. Nesměráková, 3. 5. – 7. 5. 2021

POZOR NA ZMĚNU ONLINE ROZVRHU!!! Učivo: ČíslovkyOnline se budeme učit skloňovat číslovky a společně vypracujeme vybraná cvičení v učebnici. Do školního sešitu si obkreslete tabulku z učebnice Alter str. 123/15 a doplňte ji. V pondělí si ji projedeme při online hodině, abyste nedělali zbytečné chyby. Samostatně: PS: Str. 77-78 – celé. Hlídejte si povinné úkoly […]