V úterý 29. září se děti z druhých ročníků konečně dočkaly pasování na čtenáře, které mělo proběhnout už v loňském školním roce, ale situace s koronavirem nám to neumožnila. Nicméně vše proběhlo podle našeho očekávání – přišel pan starosta s mečem, děti dostaly dárečky a složily slavnostní slib. Jako bonus provázeli celou akci písničky Zdeňka Lahody a Viléma Dubničky, kteří k nám přijeli z Plzně. Velké poděkování patří všem zaměstnancům knihovny, kterou teď budou děti jistě pravidelně navštěvovat.