Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. A tak i my, ve školní družině, jsme se ve čtvrtém únorovém týdnu začali připravovat na maškarní karneval. Dnes si děti přinesly převleky a masky, karnevalový rej mohl začít.