Český jazyk, Krásová, 22. 2. – 26. 2. 2021

Pondělí Učivo : Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy Učebnice NŠ: str.136/cv. 1,7 – do cvič. sešitu, vyznačit barevně spojovací výraz. Kontrola při on – line výuce Úterý Učivo : Určování vět jednoduchých a souvětí PS: str. 61/ cv. 38,39,40 – určování věty jednoduché, počet vět v souvětí Středa Učivo : Skladba PS : str. 51/ […]

Matematika, Krásová, 22. 2. – 26. 2. 2021

Pondělí Učivo : Desetinná čísla Učebnice M3 : str. 3 / cv. 1,7 – do cvičného sešitu, cvičení 4 překreslit tabulku do cv. sešitu, doplnit a doplněná čísla barevně odlišit Úterý Učivo : Procvičování probraného učiva + desetinná čísla Učebnice M3 : str. 3/ cv. 13 – vypočítat první 4 příklady i se ZK do […]

Přírodověda, 22. 2. – 26. 2. 2021

Učivo : Člověk a informace Učebnice str. 81 – 82 – pohovoříme si o tomto tématu při on – line výuce _____________________________________________________________________________________________________ Učebnice strana 41 – Život v oceánech a mořích přečíst – při on – line výuce si budeme o oceánech a mořích vyprávět ______________________________________________________________________________ Učebnice strana 36-40 – Život v různých podnebných pásech […]