Český jazyk, Krásová, 3. 5. – 7. 5. 2021

Pondělí Učivo: Věta jednoduchá, souvětí Učebnice NŠ – str. 136 / cv. 4,6 společně při on line hodině Úterý Učivo: Slučování vět jednoduchých do souvětí Učebnice NŠ – str. 137/ cv. 7,8 společně při on line hodině Středa Učivo : Rozdělování souvětí ve věty jednoduché Učebnice NŠ – str. 137/cv. 9 společně při on line […]

Matematika, Krásová, 3. 5. – 7. 5. 2021

Pondělí Učivo : Desetinná čísla Učebnice M3 – str. 31 / cv. 1,4,5,8,11 – společně při on line hodině Úterý Učivo : Násobení desetinných čísel přirozeným číslem Učebnice M3 – str. 32 /celá – společně při on line hodině Středa Učivo : Násobení desetin. čísel přirozeným číslem Učebnice M3 – str. 33 / cv. 1,5,9 […]