Procházka s poznáváním rostlin, živočichů, hledání slovních druhů, prvky zdravovědy s poskytnutím první pomoci při krvácení z nosu a alergii, tak to vše jsme dnes zažili.

FOTO: