V novém týdnu 15. – 19. 2 si probereme kapitolu VÝŠKOVÉ STUPNĚ , kde se dozvíte, jak se mění krajina a biomy s rozdílnou nadmořskou výškou v krajině. V druhé hodině si pak procvičíme celou kapitolu PROCVIČOVÁNÍ Biosféry , budete-li si chtít zasoutěžit i mezi sebou, třeba ve dvojici, najdete zde i prezentaci s obdobou hry RISKUJ .. ( nepovinné- jen pro zájemce ) Na drillu máte připravená cvičení na známku .

Další kapitolou námi probírané Biosféry jsou Savany a Tropické deštné lesy. Všechny informace, podklady, odkazy na videa a fotografie máte v PREZENTACI na teamsech . ON line hodinu jako vždy v pátek v 10:30 .

I v novém pololetí budeme pokračovat kapitolou Biosféra. Tento týden se spolu podíváme na další dva biomy Středomořskou vegetaci a Pouště s polopouštěmi . V PÁTEK SE UVIDÍME PŘI ONLINE HODINĚ V 10 30

Pro nový týden, poslední v tomto pololetí zůstaneme v kapitole Biosféra. Minulý týden jsme udělali úvod a studené krajiny- polární a tunderní. Dnes se podíváme na pás mírný, kde se rozkládá největší biom-lesy. Ve výukové prezentaci zjistíte, že spoustu věcí znáte, neboť se v těchto krajinách pohybujeme a žijeme. Užijte si tedy krajiny lesů a stepí. Součástí prezentace máte i odkazy na zajímavá krátká videa o této oblasti. Zápis máte opět barevně ( žlutě) zvýrazněný. Dbejte úpravy sešitu a nezapomeňte, že až se vrátíte do školy sešity si prohlédnu a vaši práci vám zhodnotím. Samozřejmě si do sešitů můžete kreslit. malovat vystřihovat a vlepovat tak, aby vám byl sešit k užitku a bylo vidět, že vás to aspoň trošku bavilo.

Pro nový týden 18.1. – 22.1. jsem vám připravil Novou látku – Tou je kapitola Biosféra – neboli živý obal Země. V tomto týdnu uděláme úvod do problematiky v první hodině a v druhé se dostaneme do studených krajů naší Země. Zde je výuková prezentace plná fotek i odkazů na krátké filmy. Online se uvidíme opět , tak jak jsme zvyklí, v pátek po dějepisu v 10:30 . Přeji hezký týden a ať vás nová látka baví.

Dobrý den. V tomto týdnu jsem spolu zdárně dokončili velkou kapitolu o vodním obalu Země. V novém týdnu 11. -15. 1 se podíváme na vznik půd a tedy půdní obal Země. Vše vám přináším ve výukové prezentaci, kterou si opět prohlédněte, pročtěte a barevně zvýrazněné pasáže zapište do sešitu V novém týdnu si pro vás také připravím procvičování probrané hydrosféry na páteční rozvrhovou vzdálenou hodinu Zeměpisu , kdy vám nasdílím kvíz z probraného učiva. Tím ukončíme 1. pololetí a uzavřeme známky.

Zdravím v novém roce, přeji všem ať je to rok zdravý a nezavirovaný. Pro první týden budeme pokračovat v kapitole hydrosféra, Seznámím vás s vodou podpovrchovou, podzemní a podíváme se na kapitolu ledovce Tím dokončíme kapitolku hydrosféra. Zde je výuková prezentace. V teamsech najdete další zajímavé prezentace jako doplnění učiva o hydrosféře .

Na týden od 14. 12. do 18 12. je podíváme na kapitolu Hydrosféra . Nejprve uděláme úvod a vody slané , v druhé hodině pak kapitolu povrchová voda -sladká.

V teamsech najdete i odkaz i na látku probranou prezenčně v týdnu 7. -11. 12 . Atmosféru – podnebí a počasí stejně tak, jako znění otázek z 2. prověrky z Litosféry, kterou jsme psali 11.12.

V první hodině tohoto Mikulášsko- čertovského týdne dokončíme Litosféru pohledem na dna oceánů , pobřeží, poloostrovy a ostrovy. Zde máte výukovou prezentaci s odkazy na krátká videa .

V druhé hodině pak zahájíme novou kapitolu a tou je Atmosféra. V této kapitole pak budeme pokračovat v dalším týdnu prezenčně, kdy si povíme o meteorologie , počasí a podnebí,

Pro týden 23. 11: -17.11. se podíváme, jak se rodí a umírají hory.
Ve výukových prezentacích máte animace i odkazy na videa…. takže s chutí do toho a půl je hotovo. 
Opět pochvala za zvládnutí procvičovacího drillu a hlavně prověrky z již probrané látky o litosféře .
A zde jsou nové výukové prezentace Jak se rodí hory , Jak hory zanikají.  Pro pobavení vám nabízím i zajímavé fotoprezentace stažené z netu, které vás zavedou do krásných míst v horách. HimalájeEverest​​​​​​​, Krása hor ​​​​​​​

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V dalším týdnu jsem vám připravil procvičování Litosféry na drillu, bude spuštěné v pondělí a poběží vám tam celý týden. Je nepovinné, známka se nezapočítává do klasifikace.

Naopak v pátek 20.11. v 10:30 si v online hodině napíšeme krátký desetiminutový test z probrané a procvičené látky. Novou látkou pro tento týden bude kapitola Zemětřesení.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu bude našim tématem Litosféra. Podíváme se spolu do Nitra naší Země. V první prezentaci Stavba Země  pronikneme cestu do hlubin Země, druhou hodinu pak poznáme co umí dělat Země v době Sopečné činnosti . Více na teamsech

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po prázdninovém týdnu 2. -6.11 vás vítám v další kapitole našeho zeměpisného objevování. Čeká nás téma Kartografie – zpracování a čtení map. Kapitola je to poměrně těžká, ale věřím, že to i v této distanční formě zvládneme Prezentace v sobě má dvě kapitoly, takže si ji rozložte na dvě hodiny. Zápisy do sešitu máte vyznačené.v prezentaci Zde je prezentace : Kartografie , zde najdete odkaz na zajímavě udělané video

více najdete na teamsech Zeměpis 6.A , který už znáte. a kde jsem vám k dispozici pro vaše dotazy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tomto týdnu 19. – 23. 10. navážeme na zeměpisnou polohu novou látkou Čas na zeměkouli. a Přirozená družice Měsíc .

Látku , video, prezentace, i fotoprezentace -vše je opět na teamsech Zeměpis 6.A, kde najdete i další pokyny a úkoly. Nezapomeňte splnit procvičování zeměpisné polohy na Drillu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro tento14. – 16. 10. týden si už jen zopakujte a procvičte určování  zeměpisné polohy. Poslouží vám k tomu výuková prezentace na MO – 365 – Teams  nemusíte dělat všechno je tam snad 50 cvičení, a vždy je tam po rozkliknutí správné řešení. Další procvičování určování zeměpisné polohy některých států máte na drillu. Chválím, někteří už mají splněno za jedna.