V novém týdnu (15. – 19.2.) budeme v PREZENTACI poznávat australskou floru a faunu , dozvíte se o endemitních rostlinách i živočiších . Poznáme také historii osidlování Austrálie a dozvíte se i zajímavosti ze života domorodého původního obyvatelstva- Aboriginců.

S novým týdnem vklouzneme do nové látky . V následujících týdnech se budeme zabývat nejmenším osídleným kontinentem Austrálií. V tomto týdnu se podíváme na PREZENTACE přírodní podmínky .Pro zájemce přikládám i další prezentace jako motivační ke kouknutí na krásné fotky z tohoto kontinentu . Na procvičování orientace na mapě máte připravený povinný dril… stejná pravidla známky vychází z posledních třech známek drillování. Online hodina ve čtvrtek od 10:30. zaměřeno na opakování Antarktidy.,

V novém pololetí se přesuneme z Amerického kontinentu. V první vyučovací hodině vám přináším informace o Tichém a Indickém oceánu, v druhé hodině se pak podíváme na neobydlený kontinent Antakrtidu. Online se uvidíme 5.2. od 10:30 na známém televizním kanálu 🙂

Pro nový týden zůstaneme ještě v Latinské Americe. Poslední částí je Laplatská nížina. Zemím, které se zde nacházejí se říká země Jižního rohu. Nejsilnější a nejvlivnějším státem je Argentina. K zápisu slouží opět barevně zvýrazněný text. Dále na tento týden máte připravený drill, ve kterém si procvičíte Státy Latinské Ameriky. Nezapomeňte, že drill je povinný a je třeba ho udělat nejméně třikrát, tak abyste si tuto látku procvičili. Přikládám vám i KVÍZ na procvičování polohy všech Jihoamerických států a jejich hlavních měst. Tento kvíz není povinný, slouží jako procvičení , hra. soutěž Ve čtvrtek se uvidíme opět na online hodině od 10:30.

V novém týdnu 18. – 22. 1. se přesuneme do Jižní Ameriky a probereme spolu v jedné hodině Andské státy, v druhé hodině si pak povíme o státech v oblasti Tropické Ameriky . Vedle těchto dvou výukových prezentací vám do teamsů nasdílím i zajímavé prezentace z probírané oblasti ( ať už Andské nebo Brazílie) pro zájemce. Online se uvidíme opět ve čtvrtek na půl hodinky ,kde vám budu k dispozici na případné dotazy nejen k probírané zeměpisné látce.

Dobrý den, ukončili jsme státy Anglosaské Ameriky a přesouváme se do Ameriky Latinské. Jako první si probereme Stř. Ameriku, kterou zastupují Mexiko, Panama, Kuba či Jamajka . Více se dozvíte ve výukové prezentaci . Zápis opět najdete červeně zvýrazněný. Přikládám i zajímavé fotoprezentace, které si můžete prohlédnout a navštívit místa, kam se asi většina z nás podívá opravdu jen na fotografiích. V online hodině si napíšeme poslední test z učiva o Kanadě. Test bude formou online prověrky – kvízu na Formsích, k němuž vám v hodině zadám kód. Hezký den , hezký víkend i týden.

Zdravím v novém roce, přeji všem ať je to rok zdravý a nezavirovaný. Pro první týden jsme si pro Vás připravil putování po USA. V teamsech najdete výukovou prezentaci na USA i další pokyny.

Pro týden 7. – 11.12. se podívejte v teamsech na prezentaci : Podnebí a vegetace Ameriky a Obyvatelstvo Ameriky ( nezapomeň si rozkliknout 🙂 bez toho to fakt nepujde … )

Afriku máme za sebou, skvěle jsme zvládli projít všemi jejími regiony a v on- line prověrce jste obstáli velmi dobře.
Opouštíme Afriku a na první hodinu jsem vám připravil povídání o Atlantickém oceánu. přes který se přeplavíme jak Kryštof Kolumbus roku 1492 do Ameriky, abychom udělali alespoň krátký úvod k této nové velké kapitole. 

Do nového týdne jsem vám na teamsech připravil spoustu procvičovacích materiálů s tématem Afrika.. Putování po Africe , Africké RISKUJ ,Afrika v křížovkách Víš to, ( prověrka na nečisto- známky se nezapočítávají )Soutěžíme s Emilem ? Je jen na vás jak s nimi naložíte. Zda je využijete k zábavě. pobavení poučení ve dvou, sami, či proti někomu ….. Při čtvrteční hodně On line.. v 10 30 si pak napíšeme společnou prověrku . V této hodně vám na 10 minut spustím drill , který si opět budete moci udělat jen jednou… nebo respektive udělat si ho budete v těch 10 minutách třeba třikrát, ale známka bude z prvního pokusu. V testu prolítneme Africké státy. vždy se Vám objeví charakteristika textová i fotografická jednotlivých států , vaším úkolem bude podle dané charakteristiky určit, o který známý velký africký stát se jedná.

V tomto týdnu ukončíme putování po Africe. Nejprve prolétneme země kolem Guinejského zálivu a v druhé hodině se podíváme na J. Afriku. V úterý budu zkoušet Severní a Saharskou Afriku – drill

Na online hodině se uvidíme opět ve čtvrtek v 9 00. Více najdete v teamsech, kde jsem vám i na konzultace k dispozici.

Na tento týden 2. 11 . -6. 11. jsem vám připravil prezentaci Saharské Afriky. V prezentaci najdete procvičování S.Afriky. výklad nové látky fotografie. zápis i odkazy na krátké filmy . Případné dotazy pište kdykoliv dopoledne, nebo si připravte na společnou online hodinu na čtvrtek od 9 00 Více na teamsech Zeměpis 7.B, který už znáte. Máte tam další informace ohledně drillů

Téma 19. 10. – 23.10. Severní Afrika . Vše najdete na teamsech Zeměpis 7.B

Téma:  12. 10 – 16. 10. Hospodářství Afriky – odkaz na výuku pro tento týden najdete na  Teamsech