Úkoly z českého jazyka, matematiky a přírodovědy byly žákům zadány 13.10. během výuky. Další úkoly (ČJ, M, Př) zadá třídní učitelka 21.10. 2020. Úkoly z ostatních předmětů budou zadány samostatně.