Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 26.4. do 30.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 30.4. 8:55 – 9:40 (téma Domácí násilí, šikana)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný domácí úkol.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 19.4. do 23.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 23.4. 8:55 – 9:40 (téma Skryté formy a stupně násilí a zneužívání)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 12.4. do 16.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 16.4. 8:55 – 9:40 (téma Drogová závislost)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill Závislosti – povinně splnit třikrát do 18.4. 2021

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 5.4. do 9.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 9.4. 8:55 – 9:40 (téma Závislost na alkoholu a nikotinu)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 22.3 do 26.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 26.3. 8:55 – 9:40 (téma Závislosti)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 15.3 do 19.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 19.3. 8:55 – 9:40 (téma Stres – onemocnění vyvolaná stresem, zvládnutí stresu)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný úkol – Test odolnosti vůči stresu

Odevzdat elektronicky (fotografie ručně napsaného úkolu) do 18.3. 2021.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 8.3 do 12.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.B) V pátek 12.3. 8:55 – 9:40 (téma Stres – definice a druhy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 22.2 do 26.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) V pátek 26.2. 8:55 – 9:40 (téma Podpora zdraví a její formy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný úkol – Můj životní styl

Vypracuj do sešitu a odevzdej elektronicky (fotografie ručně napsaného úkolu) do 26.2. 2021. Bližší informace o úkolu podám na pondělní online hodině přírodopisu.

___________________________________________________________________________________________