Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 8.3 do 12.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) V pátek 12.3. 8:55 – 9:40 (téma Stres – definice a druhy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Přírodopis – plán distančního vzdělávání od 22.2 do 26.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) V pátek 26.2. 8:55 – 9:40 (téma Podpora zdraví a její formy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný úkol – Můj životní styl

Vypracuj do sešitu a odevzdej elektronicky (fotografie ručně napsaného úkolu) do 26.2. 2021. Bližší informace o úkolu podám na pondělní online hodině přírodopisu.

___________________________________________________________________________________________