Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 19.4 do 23.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 21.4. 12:45 – 13:15 (téma Skryté formy a stupně násilí a zneužívání)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 12.4 do 16.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 14.4. 12:45 – 13:15 (téma Drogová závislost)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill Závislosti – povinně splnit třikrát do 18.4.2021

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 6.4 do 9.4. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 7.4. 12:45 – 13:15 (téma Závislost na nikotinu)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 29.3 do 31.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 31.3. 12:45 – 13:15 (téma Závislost na alkoholu a nikotinu)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 22.3 do 26.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 24.3. 12:45 – 13:15 (téma Závislosti)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 15.3 do 19.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 17.3. 12:45 – 13:15 (téma Stres – onemocnění vyvolaná stresem, zvládnutí stresu)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný úkol – Test odolnosti vůči stresu

Odevzdat elektronicky (fotografie ručně napsaného úkolu) do 17.3. 2021.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 8.3 do 12.3. 2021

1. Povinná online hodina.

7.A) Ve středu 10.3. 12:45 – 13:15 (téma Stres – definice a druhy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 22.2 do 26.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) Ve středu 24.2. 12:45 – 13:15 (téma Podpora zdraví a její formy)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 15.2 do 19.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) Ve středu 17.2. 12:45 – 13:15 (téma Zdravý životní styl)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Povinný úkol – Můj životní styl

Odevzdat elektronicky (fotografie ručně napsaného úkolu) do 19.2. 2021.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 8.2 do 12.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) Ve středu 10.2. 12:45 – 13:30 (téma Hodnota a podpora zdraví – dokončení)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________

Výchova ke zdraví – plán distančního vzdělávání od 1.2 do 5.2. 2021

1. Povinné online hodiny.

7.A) Ve středu 3.2. 12:45 – 13:30 (téma Hodnota a podpora zdraví)

K hodině se přihlásíte přes aplikaci Microsoft Teams.

2. Drill and skill – První pomoc – povinně splnit třikrát do 7.2. 2021.

___________________________________________________________________________________________

11.1. – 15.1.2021

OPAKOVÁNÍ: na FORMS bude zadán kvíz (10.1.)

Téma: Základy první pomoci

První pomoc je okamžitá pomoc při náhlém poškození zdraví nebo ohrožení života.

Základem úspěšné pomoci je RYCHLOST a ROZHODNOST.

Jsme-li svědky ohrožení lidského života, platí 3Z:

 1. Zjistíme stav postiženého
 2. Zavoláme lékařskou odbornou pomoc!!!
 3. Zahájíme nutnou první pomoc

Stavy ohrožující život:

 • zástava dýchání (stav bezvědomí)
 • zástava činnosti srdce a krevního oběhu
 • prudké krvácení

Zástava dýchání

Příčiny: úraz el. proudem, tonutí, poranění páteře, mozku, …

Postup:

 • zjištění zástavy dechu
 • uvolnění dýchacích cest
 • vyčištění dutiny ústní (prstem)
 • při vdechnutí cizího tělesa – úder mezi lopatky
 • stabilizační poloha – zajištění proudění vzduchu do plic

Zástava činnosti srdce a krevního oběhu

 • raněnému nenahmatáme tep
 • zahájit – masáž srdce a umělé dýchání (do 3 – 4 min., správné místo: dva prsty nad zakončením hrudní kosti položit dolní okraj zápěstí a druhé zápěstí dát napříč přes první)
 • raněného položit na tvrdou podložku
 • hrudník stlačovat – 100 stlačení/minutu
 • současně – umělé dýchání – 12 vdechů/minutu
 • poměr – 2 vdechy : 15 stlačení

Prudké krvácení

 • tepenné krvácení – z rány vystřikuje jasně červená krev v rytmu pulsů (nebezpečí – rychlá a velká ztráta krve)
 • žilní krvácení – z rány volně vytéká tmavá krev
 • ránu stlačit (prsty, tlakový polštář,…)
 • velké krvácení – ránu stisknout dlaní přes tlakový polštářek, látkový kapesní, látku,…
 • krvácení nepřestává – použít zaškrcovadlo (přes oděv) nad ránou směrem k srdci (ne těsně nad loket nebo koleno)

První pomoc je povinna poskytnout každá osoba, pokud není v ohrožení
vlastního života.


4. – 8.1.2021

Téma: Civilizační choroby

Obezita

Příčiny vzniku: přejídání se, málo pohybu – ukládání tuků

Projevy: únava, pocení, snížení hybnosti

Prevence: zdravá výživa, pohyb (sport)

Cukrovka

Příčiny: nedostatek produkce inzulinu, neschopnost buněk ho využít

Projevy: hubnutí, žízeň, únava

Prevence: zdravá výživa, podávání inzulinu

Vysoký krevní tlak

Příčiny: obezita, alkohol, mnoho kuchyňské soli, tuky, stres

Projevy: infarkt, mozková mrtvice

Prevence: nekouřit, nepít alkohol. nápoje, pravidelné měření tlaku

Nádorová onemocnění

Příčiny: stres, kouření, alkohol, dědičnost

Projevy: „bulky“ – bolesti

Prevence: pravidelné preventivní lékařské prohlídky

Plán prevence civilizačních a jiných onemocnění může zahrnovat:

 1. nízkotučná a nízkoenergetická výživa,
 2. pohyb a tělesná cvičení,
 3. konzumace dostatečného množství kvalitní pramenité vody,
 4. pohyb na zdravém vzduchu a na slunci,
 5. střídmost (bez kouření, alkoholu, nadměrného pití kávy, čaje a bez dráždivých kořeněných jídel),
 6. dostatečný odpočinek, spánek (7 – 8 hodin),
 7. bez stresové prostředí,
 8. péče o duševní zdraví,
 9. zvyšování důvěry v sebe sama i druhé,
 10. mít smysl života, vykovávat smysluplnou činnost,
 11. kvalitní sociální vztahy v rodině, ve škole i mimo ni.

PREVENCE = předcházení vzniku nemocí.


14. – 18.12.2020


30.11. – 4.12.2020

Téma: Tělesná a duševní hygiena

Zdraví – člověk se cítí dobře po stránce tělesné, duševní a sociální

Na zdraví působí

 • dostatek pohybu, hygiena a otužování, zdravá výživa, odpočinek a relaxace, zdravé životní prostředí, lékařská prevence, kamarádství a zájmy, dobrý prospěch

Příčiny narušeného zdraví

 • dědičnost, způsob života, životní a sociální prostředí, úroveň zdravotní péče, stres

Prevence

 • preventivní prohlídky (hradí zdravotní pojišťovny)
 • předcházení nemocem
 • dětský a zubní lékař

Hygiena všedního dne

 • pravidelné umývání rukou, ústní hygiena, pravidelné sprchování, čisté prádlo, čistota domova

Stres

 • stav organizmu – úzkost, zátěž, konflikt, …
 • má negativní vliv na zdraví
 • předcházení – relaxace

Relaxace

 • uvolnění psychického a svalového napětí, pomáhá odstranit únavu a úzkost (př. meditace, jóga, . . .)

ÚKOL (vypracovat do sešitu)

Co rád(-a) děláš ve volném čase. Napiš alespoň 3 příklady


23. – 27.11.2020

Téma: Vliv prostředí na zdraví člověka

Zdraví a nemoc – různé projevy života, reakce organismu na podmínky prostředí.

Prostředí působí na rozvinutí nebo potlačení dědičných vloh a výrazně působí na tělesnou i duševní stránku člověka.

Prostředí (teplota, osvětlení, vlhkost, čistota, ovzduší, mezilidské vztahy) se mění. Organismus na změny reaguje a přizpůsobuje se jim.

Negativní vlivy životního prostředí snižují přizpůsobivost organismu, narušují tělesné a duševní zdraví – výsledkem jsou poruchy – „civilizační onemocnění„.

Příčiny civilizačních onemocnění

 • chemické látky
 • zhoršená kvalita ovzduší
 • hluk
 • problémy životosprávy
 • stresové zátěžové situace
 • zástavba na úkor zeleně

Rozdělení negativních vlivů vnějšího prostředí na lidský organismus:

 • fyzikální – nevhodná teplota prostředí, hlučnost, vlhkost, záření, prašnost
 • chemické – látky v prostření – těžké kovy (Pb, As, Hg, Cd), oxid uhelnatý
 • biologické – viry, bakterie, plísně, hlísti, prvoci
 • společenské – hustota obyvatelstva, špatné vztahy v rodině, na pracovišti

HYGIENA

je lékařský vědní obor, který se zabývá vlivem životních a pracovních podmínek na zdraví člověka (hygiena výživy, práce, bydlení, dětí a dorostu atd.)

IMUNITA = schopnost živých organismů bránit se nákaze.

ZDROJ NÁKAZY (člověk, zvíře)

 • přímý styk (kapénky)
 • nepřímý styk (hračky, prádlo, potraviny, voda)

Rovnováha mezi prací a odpočinkem, přiměřená zdravá výživa, dostatek aktivního pohybu, vydatný spánek, otužování a dobrá duševní pohoda – brání vzniku choroby!!!

SLEDUJTE TEAMS – FORMS, budu zadávat úlohy k procvičení s hodnocením


9. – 13.11.2020

Poruchy příjmu potravy

Mentální anorexie

 • porucha ohrožující život, projevuje se odmítáním potravy
 • nezbytné – zajistit zdraví, normální hmotnost v poměru k výšce
 • anorektičtí pacienti mají chuť k jídlu, potlačují ji a přijímají minimální množství potravy nebo žádnou
 • jsou „posedlí“ obavou z obezity

Projevy:

 • podléhají depresím
 • straní se společnosti
 • velmi neochotně vyjadřují své pocity
 • změny ve stravovacím režimu
 • změny chování u stolu
 • odmítají jíst v přítomnosti jiných osob

Mimo velkého hubnutí se hladovění projevuje zvýšenou lámavostí nehtů a vlasů, suchou pokožkou, pocitem chladu, u žen menstruačními problémyneplodností.

Bulimie

Vyskytuje se častěji než anorexie (2-3 krát). Postižené osoby obvykle konzumují velké množství potravy a následně se tohoto přebytku zbavují zvracením a užíváním projímadel. Takové chování je často skryto, protože tito pacienti jedí normálně ve společnosti a tuto poruchu tají.

Projevy:

 • poškození zubní skloviny vlivem působení kyselého pH zvratků
 • odulými tvářemi vlivem oteklých slinných žláz
 • dehydratací
 • odřenými prsty (při vyvolávání zvracení)

VIDEO zde (POZOR! V prezentaci – velmi nehezké obrázky!)

SLEDUJTE TEAMS, budu zadávat úlohy k procvičení s hodnocením.


2. – 6.11.2020

Potravinová pyramida

 • trávicí soustava člověka je přizpůsobena příjmu potravin rostlinného a živočišného původu
 • v potravě by měly být zastoupeny všechny potřebné složky
 • doporučené složení naší stravy ukazuje POTRAVINOVÁ PYRAMIDA
 • základem denní stravy by měly být výrobky z obilovin – hlavně celozrnné pečivo
 • ke každému jídlu bychom měli přidávat dostatečné množství zeleniny a ovoce
 • z masa dávat přednost – rybám a méně tučným druhům
 • omezit příjem uzenin, často bývají slané a tučné, často obsahují různé přísady
 • mléko a mléčné výrobky jsou důležité pro obsah vápníku, lépe stravitelné jsou tzv. zakysané výrobky (jogurty, zakysaná mléka)
 • z tuků by měly převažovat rostlinné oleje a tuky obsažené v rybách, snížit příjem ztužených tuků; z živočišných tuků je nejzdravější máslo
 • důležité je nepřejídat se (zatěžuje se trávicí systém), jíst častěji (po 3 – 4 hodinách) a menší porce
 • snížit příjem soli, sůl přidávat při vaření, nejíst přesolené potraviny (slané tyčinky, lupínky, …)
 • jíst přiměřené množství sladkostí

PROHLÉDNI SI VIDEO zde

Vypracujte do sešitu následující cvičení

Rozhodni o správnosti následujících tvrzeni, piš – ano/ne

 1. Několikrát denně bychom měli konzumovat ovoce a zeleninu.
 2. Měli bychom zvýšit spotřebu tuků.
 3. Při sestavování jídelníčku přihlížíme k věku strávníků.
 4. Zelenina obsahuje hodně energie a málo vitamínů a minerálních látek.
 5. Abychom zbytečně nepřibírali na váze, budeme jíst hodně tučných jídel a nebudeme se moc pohybovat.
 6. Měli bychom snížit spotřebu kuchyňské soli.

(Nezapomeň na úpravu v sešitě – datum, nadpis – Potravinová pyramida)