23. 11. – 27. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohoří

(pohraniční i vnitrozemská)

2. Nížiny – PS str. 17/4

Dějepisná část:

1. Velkomoravská říše – opakování – PS str. 37/3

Z úkolu pořiďte foto a pošlete na email:

ObdrzalkovaZSKomenskeho@seznam.cz

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 26. 11. 2020.

(Pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 6 – 8)

2. Pověsti – čti uč. str. 9 + prohlédni si obrázek

3. Video:

Dějiny udatného českého národa – Praotec Čech

Dějiny udatného českého národa – Báje

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (1. skupina)

On-line výuka – St 9:30 – 4. A (2. skupina)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (1. skupina)

On-line výuka – St 10:30 – 4. B (2. skupina)

_________________________________________________________________________________________________________________

16. 11. – 20. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohraniční a

vnitrozemská pohoří

2. PS str. 15/4

Do sloupce si napiš číslice 1 – 12 a ke každému číslu napiš

správný název pohoří.

Z úkolu pořiďte foto a pošlete na email:

ObdrzalkovaZSKomenskeho@seznam.cz

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 20. 11. 2020

(do 15:00).

3. Řešení úkolu z minulé hodiny – PS str.15/2:

1. Jeseníky

2. Orlické hory

3. Krkonoše

4. Jizerské hory

5. Lužické hory

6. Krušné hory

7. Český les

8. Šumava

9. Bílé Karpaty

10. Moravskoslezské Beskydy

Dějepisná část:

 Velkomoravská říše

1. Učebnice str. 7 + 8 čti

2. Odpovídej na modré otázky za textem str. 8 (ústně)

3. Prohlédni si obrázek str. 8 (zaměř se na písmo – hlaholici a kněze

(věrozvěsty) Cyrila a Metoděje).

4. PS 36/2 – řešení úkolu z minulé hodiny

Zemědělci, řemeslníci, kníže, předkové, hradiště

5. Video:

Dějiny udatného českého národa – Velká Morava

On-line výuka – St 9:00 – 4. A

On-line výuka – St 10:00 – 4. B

_________________________________________________________________________________________________________________

9. 11. – 13. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohraniční pohoří

2. Hra na cestovatele:

Dnes procestujeme vnitrozemská pohoří a navštívíme vždy nejvyšší horu (vrchol) tohoto pohoří. Vyjíždíme z Českých Budějovic na severovýchod. Jaká pohoří můžeme navštívit?

Řešení: Českomoravskou vrchovinu, nejvyšší vrchol – Javořina, měří 837 metrů nad mořem (zkratka – m n. m.). Žďárské vrchy, nejvyšší vrchol – Devět skal (836 m n. m.).

Z nejvyšší hory Žďárských vrchů jedeme na západ. Jaká pohoří navštívíme?

Řešení: Slavkovský les, Doupovské hory – Hradiště (934 m n. m.). Z nejvyššího vrcholu Doupovských hor jedeme na SV. Jaké pohoří navštívíme?

Řešení: České středohoří – Milešovka (837 m n. m.).

Dál už určitě umíte pokračovat.

3. PS str. 15/2

Zda jste správně pracovali, se dozvíte příště.

4. Řešení úkolu z minulé hodiny – PS str.15/1:

Barvy, zelená, nížiny, hnědá, pohoří, hornatý (hnědý).

Dějepisná část:

1. Velkomoravská říše

Učebnice str. 6 čti

Odpovídej na otázky za textem (ústně)

Prohlédni si obrázek (zaměř se na oblečení, výrobky, dopravu, …)

2. PS 36/2

_________________________________________________________________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Co znamenají tyto barvy na mapě?

Modrá, zelená, hnědá, fialová

Nápověda: hranice, nížiny, vodstvo, pohoří

Řešení:

Modrá – vodstvo

Zelená – nížiny

Hnědá – pohoří

Fialová – hranice

2. Pokud se nudíš, zapiš si řešení do sešitu – nadpis ,,Barvy na mapě

3. Hra na cestovatele: Dnes procestujeme pohraniční pohoří (přirozená hranice ČR).

Vyjíždíme z Prahy na sever. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Krkonoše, Jizerské nebo Lužické hory

Z Krkonoš jedeme na jihozápad. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Šumavu

Ze Šumavy jedeme na SV. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Jeseníky, Orlické hory

Dál už určitě umíte pokračovat.

4. PS str. 15/1

Pokud si nevíš rady, využij učebnici na str. 16 – 1. odstavec

Zda jste správně pracovali, se dozvíte příště.

Dějepisná část:

1. Řešení úkolu z PS str.35

Cvičení 1: Bojové, kovu, Germáni, 500 n. l., Slované

Cvičení 2: později, Čechám, řemeslníci, znali, válečníci – tajenka ,,JMELÍ“

Cvičení 3:

5. st. př. n. l. – Keltové

Počátek letopočtu – Germáni

5. st. n. l. – Slované

2. Slované

Učebnice str. 5 čti, ústně odpovídej na otázky za textem

Prohlédni si obrázek (oblečení, zbraně, stavby, …)

_________________________________________________________________________________

19. 10. – 23. 10. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Ukazuj na mapě hranice: ČR, Česko – Polské, Česko – Slovenské, …

2. Najdi s jakým státem sousedíme na: severu, jihu, severozápadě, jihozápadě, …

3. Jakou barvou jsou vyznačeny na vaší mapě hranice?

4. PS str. 10/1

Dějepisná část:

Slované – procvičování

1. PS str. 35/2 Pokud si nevíš rady, využij cvičení 1 na téže straně nebo čti v učebnici na str. 4 (poslední odstavec).

2. PS str. 35/4 Čti a tužkou zakroužkuj slova, kterým nerozumíš (ve škole si je vysvětlíme).

Video: Keltové

Video: Germáni

 _________________________________________________________________________________________________________________

14. 10. – 16. 10. 2020

Zeměpisná část:

1. Státní symboly – uč. str. 4 čti a prohlédni si ukázky

2. PS str. 11/1 doplň neúplný text (pokud si nevíš rady, využij zápisu v sešitě a uč. str. 3 + 4)

3. PS str. 11/1 a) – vybarvi vlajku ČR (pokud si nevíš rady, využij  uč. str. 4)

Dějepisná část:

1. Slované – PS str. 35/1 doplň neúplný text (pokud si nevíš rady, využij zápisu v sešitě a uč. str. 3 + 4, v uč. na str. 3 si prohlédni obrázek, zaměř se na obydlí, ošacení, obuv, stravu … )

2. PS str. 35/3 na časové přímce vyznač osidlování následujícími kmeny: Kelty, Germány, Slovany (data vyznač barevně a připiš název kmene)

Dějiny udatného českého národa