1. 5. – 14. 5. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 Procvičujeme čtení a orientaci na mapě – ústně

Významná města: urči polohu, kraj a krajské město, povrch a vodstvo dané oblasti, čím je město významné, můžeš uvést zajímavosti a vlastní zážitky z cest

 

 

Dějepisná část:

 1. Jan Hus – opakování
 • uč. str. 32 – 33(odpovídej na otázky za textem, využívej zápisky v sešitě – ústně)

 

 1. Husité a husitské války
 • Práce s textem – uč. str. 34 – 39 (čti po částech)
 • Odpovídej na otázky za textem – ústně

 

 

 


 1. 5. – 7. 5. 2021

Zeměpisná část:

 Práce s mapou

Procvičujeme čtení a orientaci na mapě – ústně

 • Významná města: urči polohu, kraj a krajské město, povrch a vodstvo dané oblasti, čím je město významné, můžeš uvést zajímavosti a vlastní zážitky z cest

 

Dějepisná část:

 1. Lucemburkové a život ve středověku – opakování
 • uč. str. 23 – 31 (odpovídej na otázky za textem, využívej zápisky v sešitě – ústně)
 1. Jan Hus
 • Práce s textem – čti uč. str. 32 – 33
 • Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Jan Hus
 • dokonči rozpracovaný neúplný text (zadáno ve škole)
 • vypracovaný úkol nalep do sešitu
 • kontrolu provedeme ve škole

 

 1. Husité a husitské války
 • Práce s textem – čti uč. str. 34 – 39
 • Vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou – ústně (pokud si nevíš rady, využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 59 – 62).
 • Prohlédni si obrázky – str. 34 – 39
 • Odpovídej na otázky za textem – ústně

 

 

 


 

 

26. 4. – 30. 4. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústně

Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
Poloha: sousední státy, hranice států
Kraje a krajská města
Zemědělství
Průmysl a nerostné bohatství
Významná města: urči polohu, kraj a krajské město, povrch a vodstvo dané oblasti, čím je město významné, můžeš uvést zajímavosti a vlastní zážitky z cest

 

Dějepisná část:

1. Lucemburkové a život ve středověku – opakování
• uč. str. 23 – 31 (odpovídej na otázky za textem, využívej zápisky v sešitě – ústně)

2. Jan Hus
• Práce s textem – čti uč. str. 32 – 33
• Vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou – ústně (pokud si nevíš rady, využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 59 – 62).
• Prohlédni si obrázky – str. 32 – 33
• Odpovídej na otázky za textem – ústně

• Video: Dějiny udatného českého národa – 42. díl (Jan Hus)


 

 

 

 

19. 4. – 23. 4. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústně

Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
Poloha: sousední státy, hranice států
Kraje a krajská města
Zemědělství
Průmysl a nerostné bohatství

2. Významná města: práce s mapou – ústně

• Ukaž na mapě, urči kraj a krajské město
• Urči polohu
• Vysvětli, čím je město významné
• Můžeš uvést zajímavosti a vlastní zážitky z cest

Např.: Sokolov – kraj Karlovarský, krajské město Karlovy Vary, město se nachází v západních Čechách, městem protéká řeka Ohře, v okolí se těží hnědé uhlí.

Zajímavosti (nejsou povinné, ale určitě nás potěší):
• Sokolov (do roku 1948 Falknov nad Ohří, německy Falkenau an der Eger)
Pověst o vzniku Sokolova
Na horní Ohři žil rytíř, a ten se zúčastnil tažení proti Turkům, kteří tenkrát znesnadňovali věřícím přístup k Ježíšovu hrobu ve Svaté zemi. Když se pak po létech vrátil do své vlasti, našel místo své tvrze jen spáleniště a zarostlý hrob své ženy, a tak odešel z míst, která mu připomínala ztrátu nejbližších. Šel po řece a na soutoku Ohře a Svatavy si postavil chýši. Do této oblasti jezdili často hradní páni na lov se cvičenými sokoly. Rytíř, který prošel těžkými boji, byl i dobrým ranhojičem, a tak byl vyhledáván obyvateli okolí. Brzy vznikla kolem poustevníkova srubu osada, kde cvičili lovčí sokoly, a již bylo dáno jméno po sokolech – Sokolov (obraz sokola později přešel do městského znaku).
Památky
Sokolovský zámek
Zámek je uprostřed města, nedaleko Starého náměstí. Zámek vlastnili Nosticové do roku 1945, kdy byl znárodněn.
V zámku sídlí Krajské muzeum Sokolov a Městská knihovna Sokolov. Muzeum je specializované na hornictví a návazné výroby. Prostory zámku jsou dále využívány pro konání svateb a menších hudebních představení.
Kašna se sokolníkem
Kamenná kašna je jednou z dominant Starého náměstí. Bazén kašny je zdoben psaníčky. Sokolník na kašně se psem u nohou a sokolem na ruce je podle pověsti zakladatelem města – rytíř Sebastián. Kašna připomíná chmelařskou tradici na Sokolovsku – kolem sloupu, na kterém je umístěna socha, se pnou chmelové ratolesti. V době, kdy byla kašna postavena, se totiž na Sokolovsku rodil znamenitý chmel.

Dějepisná část:

1. Lucemburkové – opakování
• uč. str. 23 – 27 (odpovídej na otázky za textem – ústně)

2. Do sešitu (červený s linkami):
• napiš datum (na novou stránku)
• na další řádek nadpis: Karel IV.
• dokonči rozpracovaný neúplný text (zadáno ve škole)
• vypracovaný úkol nalep do sešitu
• kontrolu provedeme ve škole

3. Život ve středověku
• Práce s textem – čti uč. str. 28 – 31
• Vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou – ústně (pokud si nevíš rady, využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 59 – 62).

• Prohlédni si obrázky – str. 28 (středověká vesnice – obydlí, ošacení, řemesla, povinnosti, …), str. 29 (středověká tržnice a život ve městě – obyvatelé, obydlí, řemesla, dopravní prostředky, …), str. 30 život na hradě (život pánů, služebnictva, ošacení, …)

• Popiš život ve středověku podle obrázků v učebnici – ústně


 

 

 

 

 

12. 4. – 16. 4. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústně

Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
Poloha: sousední státy, hranice států
Kraje a krajská města
• Zemědělství
• Průmysl a nerostné bohatství

 

Dějepisná část:

1. Vláda Přemyslovců – opakování (ústně)

2. Lucemburkové – opakování (ústně)

Video: Dějiny udatného českého národa – 37. díl (Karel IV.)

3. Český stát za vlády Lucemburků
• Práce s textem – čti uč. str. 25 – 27 a odpovídej na otázky za textem (ústně)
• Prohlédni si obrázky – stavbu Karlova mostu, Nového Města pražského a Svatováclavskou korunu (zaměř se na oblečení, pracovní nástroje, materiál, stavby, uměleckou zpracování)

Video: Dějiny udatného českého národa – 38. díl (Karel IV.)

Video: Dějiny udatného českého národa – 39. díl (Karel IV.)


 

 

 

 

 

6. 4. – 9. 4. 2021

UPOZORNĚNÍ

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 7. 4. 2021 ZRUŠENA.

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 7. 4. 2021 ZRUŠENA.

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústně
 • Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
 • Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
 • Poloha: sousední státy, hranice států
 • Kraje a krajská města
 • Zemědělství
 • Průmysl a nerostné bohatství
 1. Procvičování probraného učiva
 • PS str. 13/4 – zbylé otázky, které jsme nestihli (kontrola při on-line výuce)

 

Dějepisná část:

 1. Drill and skill
 • Za vlády Přemyslovců – opakování
 • Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
 • Úkol nutno splnit do  8. 4. 2021.

 

 1. Vláda přemyslovských králů – opakování (ústně)

Odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě.

 

 

 1. Český stát za vlády Lucemburků
 • Práce s textem – čti uč. str. 23 -24
 • Prohlédni si obrázky (portréty) panovníků (zaměř se na oblečení a vizáž)

 

 1. Doplň neúplný text:
 • Vévodu Jana Lucemburského za krále zvolila česká ………………………………
 • Oženil se s ……………………………………. (sestrou krále Václava III.).
 • Syn Václav (později Karel IV.) byl vychován ve…………………………….
 • Pocházel z rodu …………………….. (po otci) a ……………………… (po matce).
 • Byl vzdělaný, uměl …………………………………………………………………
 • Českým králem se stal ………………………………………………………………

 

 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Lucemburkové na českém trůně
 • věty opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)
 • kontrola – na on-line hodině

 

 

UPOZORNĚNÍ

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 7. 4. 2021 ZRUŠENA.

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 7. 4. 2021 ZRUŠENA.


 

 

 

 

 

 

29. 3. – 31. 3. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústní zkoušení vybraných žáků

Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
Poloha ČR: sousední státy, hranice států
Kraje a krajská města
Zemědělství – PS str. 20/1

2. Průmysl a nerostné bohatství – kontrola sam. práce (zadáno na období 22. 3. – 26. 3.)
• PS str. 20/2

3. Procvičování probraného učiva
• PS str. 21/6 – splníme při on-line výuce 
• PS str. 19/4 – splníme při on-line výuce 

On-line výuka – připravte si MAPU, pracovní sešit s doplněnou látkou, modrý sešit s podložkou a psací potřeby.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)
On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Kdo se výuky (zeměpisná část) nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 31. 3. 2021.

 

Dějepisná část:

Velikonoční prázdniny


 

 

 

 

 

 

 

 

22. 3. – 26. 3. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – ústně:
Povrch: vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny + řeky (které nížinami protékají)
Vodstvo: vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky), přehradní nádrže, jezera …
Poloha: sousední státy, hranice států
Kraje a krajská města
Zemědělství – PS str. 20/1

2. Průmysl a nerostné bohatství
• PS str. 20/2 – kontrola 31. 3. na on-line hodině

Dějepisná část:

1. Za vlády Přemyslovců – opakování

Ústní zkoušení vybraných žáků (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě)

2. Vláda přemyslovských králů
• Práce s textem – čti uč. str. 22

 • Prohlédni si portrét Václava III. a pražský groš

3. Doplň neúplný text:
• Václav II. byl vězněn na hradě …………. a později v …………………
• Uvěznit ho nechali jeho ………………….
• Po … letech návrat do vlasti za pomoci …………………….
• Podporoval rozvoj ………….. a …………………
• Zavedl nové peníze – ……………………, platilo se jimi v ………………..
• Král český a ……………..
• Uherskou korunu získal pro svého syna …………………….
• Václav III. byl král: ……………………………..
• Vzdal se …………….. koruny.
• Cestou do ……………. byl v Olomouci zabit (1306).
• Přemyslovci vymřeli po meči – to znamená, že ……………………………..

• Video: Dějiny udatného českého národa – 31. díl (Václav II.)

4. Do sešitu (červený s linkami):
• napiš datum (na novou stránku)
• na další řádek nadpis Poslední Přemyslovci
• věty opiš do sešitu
• větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)
kontrola 24. 3. na on-line hodině (připravte si pracovní sešit, červený sešit s doplněným učivem a psací potřeby)

• Video: Dějiny udatného českého národa – 32. díl (Václav III.)

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)
On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Kdo se výuky (dějepisná část) nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 24. 3. 2021.


 

 

 

 

15. 3. – 19. 3. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR) – ústní zkoušení vybraných žáků

2. Opakování – vodstvo ČR – řeky, nádrže
• PS str. 19/3 – z rybiček sestav názvy řek, každou řeku (rybičku) vybarvi pastelkou – (on-line výuka 17. 3. – kontrola)
• PS str. 19/3a) – splníme při on-line výuce 17. 3.
• Vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) – on-line výuka (připravte si MAPU, pracovní sešit, modrý sešit s podložkou a psací potřeby)

3. Zemědělství v ČR
• PS str. 20/1 – splníme při on-line výuce 17. 3.

Kdo se výuky (zeměpisná část) nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 17. 3. 2021.

Dějepisná část:
1. Drill and skill
• Za vlády přemyslovských knížat – opakování
Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
• Úkol nutno splnit do čtvrtka 18. 3. 2021.

2. Vláda přemyslovských králů
• Práce s textem – čti uč. str. 21

3. Doplň neúplný text:
• Přemysl Otakar II. byl nazýván – král …………. a …………………
• Železný ………………….
• Zlatý …………………….
• Bohatství mu zajistila těžba ……………….. v Jihlavě a …………………
• Padl nedaleko Vídně v bitvě na ……………………………….

• Video: Dějiny udatného českého národa – 29. díl (Přemysl Otakar II.)

4. Do sešitu (červený s linkami):
• napiš datum (na novou stránku)
• na další řádek nadpis Přemysl Otakar II.
• věty opiš do sešitu
• větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)
• kontrola 24. 3. na on-line hodině

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)
On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)


 

 

 

 

8. 3. – 12. 3. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Procvičuj čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR) – ústně

2. Vodstvo ČR – řeky, nádrže
• PS str. 19/3 – z rybiček sestav názvy řek, každou řeku (rybičku) vybarvi pastelkou – (on-line výuka – kontrola)
• PS str. 19/3a) – procvičuj samostatně
• Vyhledávej a ukazuj na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) – samostatně (ústně)

3. Drill and skill
• Nejvyšší vrcholy českých pohoří – opakování
Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
• Úkol nutno splnit do čtvrtka 11. 3. 2021.

Dějepisná část:

1. Opakování
• Vláda přemyslovských knížat – souhrnné opakování (uč. str. 10 – 17 odpovídat na modré otázky za textem, využívat zápisky v sešitě) – ústní zkoušení vybraných žáků

• PS str. 38/1 (splníme při on-line výuce)
• Kosmas – společná kontrola (doplnění neúplného textu)

2. Vláda přemyslovských králů
• Práce s textem – čti uč. str. 19 – 21
• Prohlédni si obrázek str. 20

• Video: Dějiny udatného českého národa – 26. díl (Přemysl Otakar I.)

3. Doplň neúplný text:
• První český král s dědičným titulem byl ………….
• Nezávislost Českého království a dědičnost královského titulu z otce na syna zaručila …………. (Zlatá bula sicilská) vydaná roku …………..
• Upevnění postavení Českého království je za vlády jeho syna ………..
• Půdu pro zemědělství získávali lidé …………
• Cizí osadníci zakládají nová ……….., v nich se usazují …………. a …………
• Anežka Česká je dcera ……………, v Praze založila ……………
• Špitály sloužily jako …………..
• Ve stavebnictví se rozvíjí …………sloh, vyznačuje se ………………………………

• Video: Dějiny udatného českého národa – 27. díl (Václav I.)

4. Do sešitu (červený s linkami):
• napiš datum (na novou stránku)
• na další řádek nadpis Vláda přemyslovských králů
• věty opiš do sešitu
• větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)

Kontrola proběhne 10. 3. na on-line hodině (připravte si penál, učebnici, pracovní sešit, červený sešit – D).

• Video: Dějiny udatného českého národa – 28. díl (Svatá Anežka)

Kdo se výuky nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 10. 3. 2021.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)
On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

 

 

 

 

 

 


 1. 2. – 26. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR)

2. Vodstvo ČR

 • PS str. 18/1 – přiřazení pojmů z nápovědy pod obrázkem (splníme při on-line výuce 24. 2.)
 • PS str. 18/2 – (splníme při on-line výuce 24. 2.)

Připravte si penál, pastelky, učebnici, MAPU, pracovní sešit, modrý sešit – Z.

Kdo se výuky nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 24. 2. 2021.

 

 1. Drill and skill
 • Kraje – opakování
 • Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
 • Úkol nutno splnit do čtvrtka 25. 2. 2021.

 

Dějepisná část:

 1. Opakování
 • Vláda přemyslovských knížat – souhrnné opakování (uč. str. 10 – 17 odpovídat na modré otázky za textem, využívat zápisky v sešitě) – ústně
 • Románský sloh – znaky (uč. str. 11 – červený text) – ústně

 

 

 1. Kosmas
 • Práce s textem – čti uč. str. 17 – 18
 • Prohlédni si obrázek str. 18

 

 1. Doplň neúplný text (v poslední větě se nic nedoplňuje) :
 • Autorem Kosmovy Kroniky české je ……….
 • Kosmas byl kronikář a …………. (kněz) v Praze.
 • Kronika je psána ………….., zachycuje pravdivé události a bájná ………….. starců (smyšlené údaje).
 • V 19. stol. přepsal pověsti z Kosmovy kroniky Alois Jirásek (Staré pověsti české).

 

 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Kosmas
 • věty (všechny) opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)

 

 

Kontrolu provedeme společně na on-line hodině.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Připravte si penál, pastelky, učebnici, MAPU, pracovní sešit, modrý sešit – Z.

 


 

 

 

 

 1. 2. – 19. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR)
 2. Vodstvo ČR
 • PS str. 18/1 na procvičení – ústně
 1. Drill and skill
 • Krajská města – opakování
 • Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
 • Úkol nutno splnit do čtvrtka 18. 2. 2021.

Dějepisná část:

Vláda přemyslovských knížat

 1. Opakování
 1. Práce s textem – čti uč. str. 16 – 17
 2. Prohlédni si obrázek str. 17

     4. Doplň neúplný text:

 • Břetislav I. byl správcem M……….. .
 • Strážní hrady ji měly ochránit před n ………… .
 • Ženu J ……….. unesl z k………. .
 • Měli 5 synů, nejúspěšnější byl Vratislav II., stal se prvním českým králem bez dědičného titulu (titul pouze pro jeho osobu, nedědí ho synové).
 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Břetislav a Jitka
 • věty opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)

 

Úkol neposílejte, kontrolu provedeme společně ve středu.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Připravte si penál, učebnici, pracovní sešit, červený sešit – D.


 

 

 

 

 

8. 2. – 12. 2. 2021

Zeměpisná část: 

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR)
 2. uč. str. 20 – části řeky
 • Čti text
 • Pozorně si prohlédni obrázek
 1. Do sešitu (modrý nelinkovaný s podložkou)
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Vodstvo
 • obrázek překresli do sešitu a popiš (zaměř se na pojmy – pramen, horní tok, střední tok, dolní tok, pravý přítok, pravý břeh, levý přítok, levý břeh, soutok, ústí)

Úkoly zatím neposílejte.

 

Dějepisná část:

Vláda přemyslovských knížat

 1. Opakování
 • Vláda přemyslovských knížat (Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav, Boleslav I., atd.)

 

 1. Práce s textem – čti uč. str. 15 – 16
 2. Prohlédni si obrázky str. 15
 3. Doplň neúplný text
 • Oldřich připojil k Čechám ……….
 • Za ženu měl …………
 • Božena (nebyla kněžna) pocházela z  …………
 • Měli syna ……….

 

 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Oldřich a Božena
 • věty opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek (pro přehlednost)

Úkol neposílejte, kontrolu provedeme společně.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Připravte si penál, MAPU, učebnici, pracovní sešit, modrý sešit – Z.

 

 

 


 1. 2. – 5. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch, kraje a krajská města ČR)
 2. PS str. 9/1 a)
 3. PS str. 9/2 a 9/2 a)

Pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 6 – velká modrá.

Úkoly z PS neposílejte, kontrolu provedeme společně.

 

4. Drill and skill

  • Povrch ČR – opakování
  • Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
 • Úkol nutno splnit do 5. 2. 2021.

 

Dějepisná část:

Vláda přemyslovských knížat

 1. Bořivoj a Ludmila – opakování

2. Práce s textem – čti uč. str. 12 – 14

3. Prohlédni si obrázky str. 12 – 14

4. Doplň neúplný text

 • Václav byl vychováván ……….
 • Po smrti Václavova otce vládla …………
 • Drahomíra nechala zavraždit ………..
 • Václav byl vzdělaný, odmítal války, raději odváděl ……….
 • Bratr Václava se jmenoval ……..
 • Boleslav nechal zabít Václava ve ……….

 

 • Rod Slavníkovců vyvraždil rod ………… (za vlády Boleslava II.).
 • Přežil pouze biskup …………… (byl za hranicemi).
 • Šířil ………… náboženství, zabit v ………..

5. Do sešitu (červený s linkami):

 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Kníže Václav a Boleslav
 • prvních 6 vět opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek

6. Vynech 1 řádek, napiš nadpis Slavníkovci a zbylé 3 věty opiš do sešitu. Větu začni psát vždy na nový řádek.

7. Video: Dějiny udatného českého národa – 13. díl

Úkol neposílejte, kontrolu provedeme v úterý.

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Připravte si penál, pracovní sešit, červený sešit – D.

 


 

 

25. 1. – 28. 1. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě (polohu, povrch a kraje ČR, historické členění země)
 2. Historické členění země – PS str. 11/2
 • Žlutou pastelkou vybarvi Čechy
 • Zelenou pastelkou vybarvi Moravu
 • Červenou pastelkou vybarvi Slezsko
 1. Členění ČR – uč. (velká modrá) str. 6
 • Prohlédni si znovu mapu (kraje a krajská města ČR)
 1. Do modrého sešitu:
 • Piš na přeloženou stránku – pod datum do pravého sloupce napiš nadpis ,,Krajská města“
 • Ke každému kraji připiš krajské město
 • Krajská města vyhledej a ukaž na své mapě

(Pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 6 – velká modrá)

Vzor:

Kraj                Krajské město

Karlovarský –   Karlovy Vary

Liberecký     –   Liberec

Úkol neposílejte, společná kontrola proběhne na On-line hodině ve středu 27. 1. 2021.

Dějepisná část:

Pololetní prázdniny – úkol nezadáván.

 

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (celá třída)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (celá třída)

Připravte si penál, pracovní sešit, modrý sešit – Z a podložku do sešitu.


18. 1. – 22. 1. 2021

Dějepisná část:

Vláda přemyslovských knížat

 1. Práce s textem – čti uč. str. 10 – 11
 2. Prohlédni si obrázky str. 10 a 11
 3. Ústně popiš, jak se zhotovovaly knihy (nápověda: mniši, kněží, písaři, husí brk, pergamenové listy, ilustrace)
 4. Ústně popiš rozdíl mezi pojmy kníže (knížata) a kněz (kněží)
 • Řešení:
 • kníže (knížata) – vládnou na určitém území 
 • kněz (kněží) – kážou (propagují náboženství)

 

5. Doplň neúplný text

 • 1. kníže se jmenoval ………..
 • Pocházel z rodu …………
 • Měl za ženu ………..
 • Šířili ……….. náboženství.
 • Knížecím sídlem byl …………
 • 1. písemné zprávy pochází z ………. stol.

 

6. Do sešitu (červený s linkami):

 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Přemyslovská knížata
 • věty opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek

 

Úkol je povinný, dostanete z něj známku.

Nutné splnit do pátku 22. 1. 2021.

Úkol pošlete do Teamsu na Chat.

 

Zeměpisná část:

 

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy (polohu a povrch ČR, historické členění země)
 2. Členění ČR
 • Uč. (velká modrá) str. 6 – čti text v bílých polích
 • Prohlédni si mapu (kraje a krajská města ČR)
 1. Do modrého sešitu:
 • napiš datum
 • stránku přelož
 • do levého sloupce na nový řádek napiš nadpis ,,Kraje ČR“
 • do sloupce vypiš všech 14 krajů ČR

 

Tento úkol zatím neposílejte.

 

 

 


 1. 1. – 15. 1. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy (polohu a povrch ČR, pracujeme s pojmy legenda a měřítko mapy)
 2. Obyvatelé ČR, historické členění země

Uč. str. 14 – čti

Prohlédni si schematickou mapu a urči (ústně) názvy historických zemí (v mapce jsou označeny písmeny) a názvy sousedních států (v mapce jsou označeny čísly).

 

Řešení:

A – Čechy

B – Morava

C – Slezsko

1 – Německo (na západě)

2 – Polsko (na severu)

3 – Rakousko (na jihu)

4 – Slovensko (na východě)

 

Dějepisná část:

Naše nejstarší minulost v pověstech – práce s textem (třídění informací)

 1. Čti – uč. ,,Čtení z nejstarších českých dějin“
 • Dívčí válka – str. 30 + 31
 • Horymírův skok – str. 33 

2. Doplň neúplné věty:

 • Na Děvíně vládla dívkám ……….
 • Dívky bojovaly proti ……….
 • Nejodvážnější dívkou byla ……….
 • Šárka oklamala vladyku ……….

 

 • Kníže Křesomysl odsoudil k smrti ……….
 • Horymírův kůň se jmenoval ………..
 • Šemík s Horymírem přeskočil hradby …………
 • Šemík s Horymírem přeplaval řeku ……….

 

3. Do sešitu napiš datum, na další řádek nadpis Dívčí válka a první 4 věty opiš do sešitu. Větu začni psát vždy na nový řádek.

4. Vynech 1 řádek, napiš nadpis Horymírův skok a zbylé 4 věty opiš do sešitu. Větu začni psát vždy na nový řádek.

Vypracované úkoly neposílejte, společná kontrola proběhne na On-line hodině ve středu 13. 1. 2021.

 

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (1. skupina – p. uč. Červenkové)

On-line výuka – St 9:30 – 4. A (2. skupina – p. uč. Konečné)

 

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (1. skupina – p. uč. Nesměrákové)

On-line výuka – St 10:30 – 4. B (2. skupina – p. uč. Konečné)

 

Připravte si penál, pracovní sešit a sešit (červený s linkami).


 

 

4. 1. – 8. 1. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme polohu a povrch ČR (světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohraniční a vnitrozemská pohoří, nížiny a řeky, které nížinami protékají)
 1. Učíme se číst mapy a pracujeme s pojmy – legenda a měřítko mapy PS str. 6/5, 7, 8 (na procvičení)
 1. Kdo se nezúčastní on-line výuky, pořídí z úkolu foto a pošle mi ho nejpozději ve čtvrtek 7. 1. 2021 do Teamsu na Chat.

Dějepisná část:

Naše nejstarší minulost v pověstech – práce s textem (třídění informací)

 1. Čti – uč. ,,Čtení z nejstarších českých dějin“ 
  • O dcerách soudce Kroka str. 21 – 23 
  • O Přemyslovi str. 26
 1. Doplň neúplné věty:

Mužem Kazi byl statečný ……….

Silný Bivoj přinesl na hrad ……….

Mužem kněžny Libuše se stal ……….

Přemysl oral pole se 2 ………….

Přemysl pocházel ze ……….

 1. Do sešitu napiš datum, na další řádek nadpis O dcerách soudce Kroka a věty si opiš do sešitu. Větu začni psát vždy na nový řádek.

Úkol zatím neposílejte.

 

On-line výuka – St 9:00 – 4. A (1. skupina – p. uč. Červenkové)

On-line výuka – St 9:30 – 4. A (2. skupina – p. uč. Konečné)

On-line výuka – St 10:00 – 4. B (1. skupina – p. uč. Nesměrákové)

On-line výuka – St 10:30 – 4. B (2. skupina – p. uč. Konečné)

 

Připravte si penál, pracovní sešit, mapu a papír nebo cvičný sešit.


11. – 20. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohraniční a vnitrozemská pohoří
 1. PS str. 15/4

Do sloupce si napiš číslice 1 – 12 a ke každému číslu napiš správný název pohoří.

Z úkolu pořiďte foto a pošlete na email: ObdrzalkovaZSKomenskeho@seznam.cz

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 20. 11. 2020 (do 15:00).

Řešení úkolu z minulé hodiny – PS str.15/2:

 1. Jeseníky
 2. Orlické hory
 3. Krkonoše
 4. Jizerské hory
 5. Lužické hory
 6. Krušné hory
 7. Český les
 8. Šumava
 9. Bílé Karpaty
 10. Moravskoslezské Beskydy

Dějepisná část:

 Velkomoravská říše

 1. Učebnice str. 7 + 8 čti
 2. Odpovídej na modré otázky za textem str. 8 (ústně)
 3. Prohlédni si obrázek str. 8 (zaměř se na písmo – hlaholici a kněze (věrozvěsty) Cyrila a Metoděje).
 1. PS 36/2 – řešení úkolu z minulé hodiny

Zemědělci, řemeslníci, kníže, předkové, hradiště

 1. Video:

Dějiny udatného českého národa – Velká Morava

On-line výuka – St 9:00 – 4. A

On-line výuka – St 10:00 – 4. B


 1. 11. – 13. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme světové strany, sousední státy, barvy na mapě, pohraniční pohoří
 2. Hra na cestovatele:

Dnes procestujeme vnitrozemská pohoří a navštívíme vždy nejvyšší horu (vrchol) tohoto pohoří. Vyjíždíme z Českých Budějovic na severovýchod. Jaká pohoří můžeme navštívit?

Řešení: Českomoravskou vrchovinu, nejvyšší vrchol – Javořina, měří 837 metrů nad mořem (zkratka – m n. m.). Žďárské vrchy, nejvyšší vrchol – Devět skal (836 m n. m.).

Z nejvyšší hory Žďárských vrchů jedeme na západ. Jaká pohoří navštívíme?

Řešení: Slavkovský les, Doupovské hory – Hradiště (934 m n. m.). Z nejvyššího vrcholu Doupovských hor jedeme na SV. Jaké pohoří navštívíme?

Řešení: České středohoří – Milešovka (837 m n. m.).

Dál už určitě umíte pokračovat.

 1. PS str. 15/2

Zda jste správně pracovali, se dozvíte příště.

 1. Řešení úkolu z minulé hodiny – PS str.15/1:

Barvy, zelená, nížiny, hnědá, pohoří, hornatý (hnědý).

Dějepisná část:

 1. Velkomoravská říše

Učebnice str. 6 čti

Odpovídej na otázky za textem (ústně)

Prohlédni si obrázek (zaměř se na oblečení, výrobky, dopravu, …)

 1. PS 36/2

2. 11. – 6. 11. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Co znamenají tyto barvy na mapě?

Modrá, zelená, hnědá, fialová

Nápověda: hranice, nížiny, vodstvo, pohoří

Řešení:

Modrá – vodstvo

Zelená – nížiny

Hnědá – pohoří

Fialová – hranice

 1. Pokud se nudíš, zapiš si řešení do sešitu – nadpis ,,Barvy na mapě
 2. Hra na cestovatele: Dnes procestujeme pohraniční pohoří (přirozená hranice ČR).

Vyjíždíme z Prahy na sever. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Krkonoše, Jizerské nebo Lužické hory

Z Krkonoš jedeme na jihozápad. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Šumavu

Ze Šumavy jedeme na SV. Jaká navštívíme pohoří?

Řešení: Jeseníky, Orlické hory

Dál už určitě umíte pokračovat.

 1. PS str. 15/1

Pokud si nevíš rady, využij učebnici na str. 16 – 1. odstavec

Zda jste správně pracovali, se dozvíte příště.

Dějepisná část:

 1. Řešení úkolu z PS str.35

Cvičení 1: Bojové, kovu, Germáni, 500 n. l., Slované

Cvičení 2: později, Čechám, řemeslníci, znali, válečníci – tajenka ,,JMELÍ“

Cvičení 3:

 1. st. př. n. l. – Keltové

Počátek letopočtu – Germáni

 1. st. n. l. – Slované
 2. Slované

Učebnice str. 5 čti, ústně odpovídej na otázky za textem

Prohlédni si obrázek (oblečení, zbraně, stavby, …)


 1. 10. – 23. 10. 2020

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Ukazuj na mapě hranice: ČR, Česko – Polské, Česko – Slovenské, …
 2. Najdi s jakým státem sousedíme na: severu, jihu, severozápadě, jihozápadě, …
 3. Jakou barvou jsou vyznačeny na vaší mapě hranice?
 4. PS str. 10/1

Dějepisná část:

Slované – procvičování

 1. PS str. 35/2 Pokud si nevíš rady, využij cvičení 1 na téže straně nebo čti v učebnici na str. 4 (poslední odstavec).
 2. PS str. 35/4 Čti a tužkou zakroužkuj slova, kterým nerozumíš (ve škole si je vysvětlíme).

Video: Keltové

Video: Germáni


 1. 10. – 16. 10. 2020

Zeměpisná část:

 1. Státní symboly – uč. str. 4 čti a prohlédni si ukázky
 2. PS str. 11/1 doplň neúplný text (pokud si nevíš rady, využij zápisu v sešitě a uč. str. 3 + 4)
 3. PS str. 11/1 a) – vybarvi vlajku ČR (pokud si nevíš rady, využij  uč. str. 4)

Dějepisná část:

 1. Slované – PS str. 35/1 doplň neúplný text (pokud si nevíš rady, využij zápisu v sešitě a uč. str. 3 + 4, v uč. na str. 3 si prohlédni obrázek, zaměř se na obydlí, ošacení, obuv, stravu … )
 2. PS str. 35/3 na časové přímce vyznač osidlování následujícími kmeny: Kelty, Germány, Slovany (data vyznač barevně a připiš název kmene)

Dějiny udatného českého národa