1. 5. – 14. 5. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou – procvičování, opakování

Jednotlivé oblasti Evropy (střední, jihovýchodní, jižní, západní, severní a východní Evropa)

 • Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …
 • Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny
 • Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

 

 

Dějepisná část:

 1. Opakování
 • 2. světová válka – ústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).

Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 39 – 42 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).

 1. Práce s textem – Období komunistické vlády
 • Čti – uč. str. 44 – 45
 • vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij Slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58)
 • odpovídej na otázky za textem (uč. str. 45) – ústně

Video: Dějiny udatného českého národa – 103. díl (Padesátá léta I.)

 

 

 


 1. 5. – 7. 5. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou – procvičování, opakování

Střední, jihovýchodní, jižní, západní, severní a východní Evropa

 • Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …
 • Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny
 • Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

 

Dějepisná část:

 1. Opakování
 • ČSR – ústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).

Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 28 – 38 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).

 1. Práce s textem – 2. světová válka
 • uč. str. 39 – 42
 • Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis: 2. světová válka
 • dokonči rozpracovaný neúplný text (zadáno ve škole)
 • vypracovaný úkol nalep do sešitu
 • kontrolu provedeme ve škole

 

3. Nové Československo

 • uč. str. 43 – čti
 • vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij Slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58)
 • prohlédni si mapku na str. 43 (zaměř se na složení Československa a na sousední státy)
 • porovnej si mapky na str. 43, 27 a 35 (zaměř se na změny)

Video: Dějiny udatného českého národa – 102. díl (Osvobození)


 

 

26. 4. – 30. 4. 2021
Zeměpisná část:
Práce s mapou – procvičování, opakování
1. Střední, jihovýchodní, jižní, západní a severní Evropa

Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …

Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny

Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

 

Dějepisná část:
1. Opakování
ČSRústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).
Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 28 – 38 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).
2. Práce s textem2. světová válka
• uč. str. 39 – 42
• vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij Slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58)
• odpovídej na otázky za textem – ústně


 

 

 

 

19. 4. – 23. 4. 2021
Zeměpisná část:
Práce s mapou – procvičování, opakování

1. Střední, jihovýchodní, jižní, západní a severní Evropa

Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …

Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny

• Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

Dějepisná část:
1. Opakování
a) 1. světová válkaústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).
Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 25 – 27 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).

b) ČSRústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).
Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 28 – 38 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).

2. Do sešitu (červený s linkami):
 napiš datum (na novou stránku)
 na další řádek nadpis: Zánik ČSR
 dokonči rozpracovaný neúplný text (zadáno ve škole)
 vypracovaný úkol nalep do sešitu
 kontrolu provedeme ve škole

3. Práce s textem – 2. světová válka
• čti uč. str. 39 – 40
• vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij Slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58)

Video: Dějiny udatného českého národa – 101. díl (Protektorát)


 

 

 

12. 4. – 16. 4. 2021
Zeměpisná část:
Práce s mapou – procvičování, opakování
1. Střední, jihovýchodní, jižní a západní Evropa

Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …

Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny

Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

 

Dějepisná část:
1. Opakování
a) 1. světová válka – ústně (odpovídat na modré otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).
b) ČSR – ústně (odpovídat na modré otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).

2. Konec 1. republiky
Uč. str. 36 – 38
a) Přečti si text
b) Prohlédni si obrázky
• str. 36 – zaměř se na uniformy, pozdrav, …
• str. 37 – potravinový lístek (zaměř se na potraviny a jejich množství)
• str. 37 – protižidovská vyhláška (zaměř se na obsah)
• str. 37 – hvězda, kterou byli Židé označováni
• str. 38 – koncentrační tábor (zaměř se na věk osob, oblečení, nápisy, …)

Video: Dějiny udatného českého národa – 101. díl (Protektorát)


 

 

 

 

 

6. 4. – 9. 4. 2021

UPOZORNĚNÍ

On-line výuka – út 9:00 – 5. A (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 6. 4. 2021 ZRUŠENA.

On-line výuka – út 10:00 – 5. B (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 6. 4. 2021 ZRUŠENA.

Zeměpisná část:

Práce s mapou – procvičování, opakování (ústně)

 1. Střední, jihovýchodní, jižní a západní Evropa
 • Poloha: ukazujeme na mapě jednotlivé státy dané oblasti a jejich hlavní města, sousední státy, hranice států, popíšeme polohu vzhledem k ostatním státům, vyhledáme přímořské (vnitrozemské) státy, ostrovní země, země ležící na daných poloostrovech, …
 • Povrch: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě pohoří + nejvyšší vrcholy, nížiny
 • Vodstvo: v dané oblasti vyhledáváme a ukazujeme na mapě řeky od pramene (pohoří kde řeka pramení, soutoky řek, pravé a levé přítoky) k ústí (kde se řeka vlévá do moře), země (města), kterými řeky protékají, jezera, moře, …

 

 1. Samostatné práce:
 • PS str. 29/3
 • PS str. 29/4 (pouze podtrhni důležité údaje)

 

Dějepisná část:

 1. Opakování
 •  1. světová válka – ústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).
 •  ČSR – ústně (odpovídat na otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).

 

 1. Mnichovská dohoda, nacistická okupace
 • Uč. str. 34 – 35
 • Přečti si znovu text
 • Prohlédni si mapku v uč. na str. 35 (zaměř se na Sudety, protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, na území, které bylo zabráno Německem a Maďarskem)

 

 1. Doplň neúplný text a vysvětli dané pojmy:
 • Sudety jsou tzv.  …………………………………………….
 • Byly obývány ………………………………………………………………
 • Docházelo zde k ……………………………………………………
 • Mnichovská dohoda byla podepsána v ………………………… v roce ……………….
 • Účastnili se jí představitelé států ………………………………………..
 • Dohodly se, že ……………………………………………………………
 • Čeští obyvatelé byli násilím vystěhováni do …………………………….
 • Vnitrozemí se nachází …………………………………..

Video: Dějiny udatného českého národa – 99. díl (Mnichov)

4. Do sešitu (červený s linkami):

 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis: Mnichovská dohoda
 • věty opiš do sešitu
 • každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)

UPOZORNĚNÍ

On-line výuka – út 9:00 – 5. A (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 6. 4. 2021 ZRUŠENA.

On-line výuka – út 10:00 – 5. B (celá třída) – z důvodu plánovaného lékařského zákroku on-line výuka 6. 4. 2021 ZRUŠENA.


 

 

 

 

 

29. 3. – 31. 3. 2021
Zeměpisná část:
Práce s mapou
1. Střední a jihovýchodní Evropa – procvičujeme státy a jejich hlavní města, popíšeme povrch (nížiny, pohoří), vyhledáme řeky, jezera, atd.

Ústní zkoušení vybraných žáků – práce s mapou.

2. Kontrola samostatné práce z minulého týdne
• PS str. 27/5
• PS str. 28/1

3. Opakování a procvičování učiva (připravte si ATLAS, PRACOVNÍ SEŠIT s doplněným učivem, modrý sešit s podložkou a psací potřeby)

• PS str. 24/2 (splníme při on-line výuce)
• PS str. 27/3 (splníme při on-line výuce)
• PS str. 25/5 (splníme při on-line výuce)

Kdo se on-line výuky (30. 3. zeměpisná část) nezúčastní, splní samostatně (výše uvedená cvičení) a foto zašle do Teamsu na Chat do 30. 3. 2021.

Dějepisná část:
Velikonoční prázdniny


 

 

 

 

 

 

22. 3. – 26. 3. 2021
Zeměpisná část:
Práce s mapou
1. Střední, jihovýchodní a jižní Evropa – procvičujeme státy a jejich hlavní města, popíšeme povrch (nížiny, pohoří), vyhledáme řeky, jezera, atd. (ústně)
• PS str. 27/5 (kvíz – na procvičení)

2. Západní Evropa
• PS str. 28/1 (kontrola proběhne na on-line hodině 30. 3.)

Dějepisná část:
1. Opakování:
a) 1. světová válka
b) ČSR
Ústní zkoušení vybraných žáků (odpovídat na modré otázky za textem, využívat zápisky v sešitě a v pracovním sešitě).

2. Meziválečné období
• Uč. str. 32 – 35
• Přečti si text
• Prohlédni si obrázky v uč. na str. 32 – 35

3. Doplň neúplný text a vysvětli dané pojmy:
• Důsledek hospodářské krize: ……………………………
• Nejchudší vrstvy: ……………………………………….
• Zábava, kultura (využití volného času): …………………………….
• Prezidentem (od roku 1935): ……………………………… (snaha udržet mír).
• V Německu moc v rukou ………………………… (šíří rasovou nenávist).
• V čele s ………………………………
• Rasismus: …………………………
• Nacismus: ……………………………
• Antisemitismus: ……………………………
• Sudety: ……………………………………
• Mobilizace: …………………………………

Pokud si nevíš rady, pomůže ti uč. str. 32 – 35 a Slovníček pojmů a cizích slov (uč. str. 56 – 58).

Video: Dějiny udatného českého národa – 98. díl (Velká hospodářská krize)

4. Do sešitu (červený s linkami):
 napiš datum (na novou stránku)
 na další řádek nadpis: Meziválečné období
 věty opiš do sešitu
 každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)
 kontrola proběhne 23. 3. 2021 na on-line hodině (připravte si penál, pracovní sešit, učebnici a červený sešit – D).
 můžete si připravit zajímavosti, které v učebnici nebyly

 

Kdo se on-line výuky (23. 3. dějepisná část) nezúčastní, splní samostatně (výše uvedené cvičení) a foto zašle do Teamsu na Chat do 23. 3. 2021.

 

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)
On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

Připravte si penál, pracovní sešit, učebnici a červený sešit – D.


 

 

 

 

15. 3. – 19. 3. 2021

Zeměpisná část:
Práce s mapou
1. Střední a jihovýchodní Evropa – procvičujeme státy střední a jihovýchodní Evropy a jejich hlavní města, popíšeme povrch (nížiny, pohoří), vyhledáme řeky, jezera, atd. (ústní zkoušení vybraných žáků)
• PS str. 24/1 (úkol z min. týdne – kontrola proběhne při on-line výuce 16. 3.)

2. Jižní Evropa
• PS str. 26/1 (kontrola proběhne při on-line výuce 16. 3.)
• PS str. 25/4 (splníme při on-line výuce 16. 3., připravte si ATLAS, PRACOVNÍ SEŠIT, modrý sešit s podložkou a psací potřeby)

Kdo se on-line výuky (16. 3. zeměpisná část) nezúčastní, splní samostatně (výše uvedená cvičení) a foto zašle do Teamsu na Chat do 16. 3. 2021.

Dějepisná část:
1. Opakování – 1. světová válka a ČSR – ústně
2. Československá republika (ČSR) – významní představitelé
• Uč. str. 30 – 31
• Přečti si text
• Prohlédni si obrázky T. G. Masaryka v uč. na str. 30 a 31, v PS na str. 55

3. Doplň neúplný text, pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 30 – 31 a PS str. 55/4:
• Prvním prezidentem Československé republiky byl T. G. ………………… (1918 – 1935).
• Byl označován jako prezident O……………
• Oženil se s Američankou Ch………… G…………………….
• Působil jako profesor na …………. universitě v Praze a ve Vídni.
• Zemřel na zámku v …………………. u Prahy (v roce 1937).

4. PS str. 55/5
Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 18. 3. 2021. Úkol pošlete v daném termínu do Teamsu na Chat. Dodatečné zasílání úkolů již nebude tolerováno!!!

5. Do sešitu (červený s linkami):
 napiš datum (na novou stránku)
 na další řádek nadpis Tomáš Garrigue (garik) Masaryk
 věty opiš do sešitu
 každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)
 kontrola proběhne 23. 3. 2021 na on-line hodině
 můžete si připravit zajímavosti, které v učebnici nebyly

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)
On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)


 

 

 

 

8. 3. – 12. 3. 2021

Zeměpisná část:
Práce s mapou
1. Střední Evropa – procvičujeme státy střední Evropy a jejich hlavní města, popíšeme povrch (nížiny, pohoří), vyhledáme řeky, jezera, atd. – ústně

2. Jihovýchodní Evropa
• PS str. 24/1 (kontrola proběhne při on-line výuce)

3. PS str. 21/3
Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 11. 3. 2021. Úkol pošlete v daném termínu do Teamsu na Chat. Dodatečné zasílání úkolů již nebude tolerováno!!!

Dějepisná část:
1. Opakování – 1. světová válka (ústní zkoušení vybraných žáků)
2. Československá republika (ČSR)
• Uč. str. 28 – 29
• Přečti si text
• Prohlédni si znovu mapku na str. 27 a vyjmenuj státy, které se staly součástí nové Československé republiky – růžová barva (ústně)
• Prohlédni si obrázky na str. 28

Video: Dějiny udatného českého národa – 95. díl (Vznik ČSR)

3. Doplň neúplný text:
• ČSR se stala ………………….
• Základem státu byla nová ……………………………
• Průmyslově vyspělé byly …………………………………..
• Zaostalé hospodářsky, kulturně i ve školství bylo ………………….
• ČSR se stala průmyslově vyspělou zemí, vyvážela např. …………………………………
• Největší továrna na obuv byla ……………………………………………….
• Úprava pracovní doby dělníků na …………………………………….
• Půda velkostatkářů byla ………………………………………..
• Nové univerzity byly založeny v …………………………….

4. Do sešitu (červený s linkami):
 napiš datum (na novou stránku)
 na další řádek nadpis Československá republika (ČSR)
 věty opiš do sešitu
 každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)
 kontrola proběhne 9. 3. 2021 na on-line hodině (připravte si učebnici, pracovní sešit, červený sešit a psací potřeby)
 můžete si připravit zajímavosti, které v učebnici nenajdeme

Video: Dějiny udatného českého národa – 96. díl (ČSR, rozvoj průmyslu mezi válkami)

Kdo se on-line výuky (9. 3. dějepisná část) nezúčastní, splní samostatně (výše uvedené cvičení) a foto zašle do Teamsu na Chat do 9. 3. 2021.

 

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)
On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

 

 

 

 


 1. 2. – 26. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Střední Evropa
 • Procvičujeme státy střední Evropy a jejich hlavní města

(společná kontrola úkolu z minulé hodiny –  PS str. 20/1 + 1a + 1b)

 • Popíšeme povrch (nížiny, pohoří), vyhledáme řeky, jezera, atd. (splníme při on-line výuce)
 • PS str. 16/2 (splníme při on-line výuce, připravte si ATLAS, PRACOVNÍ SEŠIT, modrý sešit s podložkou a psací potřeby)

Kdo se výuky nezúčastní, splní samostatně a foto zašle do Teamsu na Chat do 23. 2. 2021.

Dějepisná část:

 1. Drill and skill
 • Významné události a osobnosti 19. stol. – opakování
 • Úkol je povinný, dostanete z něj známku, započítávají se tři nejlepší známky, udělám z nich průměr (počet pokusů je neomezený, tři jsou povinné).
 • Úkol nutno splnit do čtvrtka 25. 2. 2021.

 

2. Opakování – 1. světová válka

Video: Dějiny udatného českého národa – 93. díl (1. světová válka)

Video: Dějiny udatného českého národa – 94. díl (1. odboj – legie)

 

3.  Československá republika

 • Uč. str. 25 – 27
 • Přečti si text znovu a pozorně
 • Prohlédni si mapku str. 27 (zaměř se na státy, které se staly součástí Československé republiky – růžová barva)
 • Pokus se vyhledat odpovědi na otázky – str. 27/3. skupina (ústně)

 

4. Doplň neúplný text:

 • Samostatný Československý stát vznikl …………..
 • Složení ČSR: České země (Č …………., M ………….. a Slezsko), S …………., P…………. Rus.
 • Zásluhu na vzniku samostatné republiky měli Tomáš Garigue M …………., Edvard B …………, Milan Rastislav Š ………..  .
 • Prvním prezidentem ČSR se stal …………….. (1918 – 1935).

 

5. Do sešitu (červený s linkami):

 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Vznik Československé republiky (ČSR)
 • věty opiš do sešitu
 • každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)
 • kontrola proběhne 9. 3. 2021 na on-line hodině

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

Připravte si ATLAS, pracovní sešit, pastelky, penál s psacími potřebami a sešit – Z.


 

 

 

 

 1. 2. – 19. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – povrch a vodstvo Evropy
 2. Střední Evropa
 • PS 20/1
 • PS str. 20/1a + 1b

Úkol zatím neposílejte.

 

Dějepisná část:

První světová válka

 1. Uč. str. 25 – 27
 • Přečti si text
 • Vypiš si na papír slova, kterým nerozumíš (vysvětlíme si je při on-line hodině)
 • Prohlédni si obrázky str. 25 (používané zbraně, tanky, zákop, atd.), str. 26 (výstroj a výzbroj vojáků), str. 27 (mapku)
 1. Doplň neúplný text:
 • 1. světová válka vypukla v roce ………. .
 • Záminkou byl atentát na …………………………….. v  S………..u .
 • Příčinou byla …… .
 • Proti sobě bojovaly státy Ú ……….. mocnosti (Německo a R ….. – U ….., jehož součástí jsou i čeští vojáci) a seskupení D………. (A ……….e, F ……….e,  R ……….o) za podpory USA.
 • K úkrytu byly využívány z………..y .
 • Krutost bojů zvyšovaly ……….. .
 • Čeští vojáci vstupovali do l ………..ií (ve Francii, Rusku, Itálii).
 • Válka skončila v roce ………. porážkou …………… a …………….. .
 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis 1. světová válka
 • věty opiš do sešitu
 • každou větu piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)

Úkol zatím neposílejte, společná kontrola a diskuze k danému tématu proběhne v úterý. Můžete si připravit zajímavosti, které v učebnici nenajdeme.

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

Připravte si penál, učebnici a červený sešit – D.


 

 

 

8. 2. – 12. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – povrch a vodstvo Evropy
 2. PS 13/1 a 13/1a)

Úkol neposílejte, společná kontrola proběhne v úterý.

 

Dějepisná část:

Války

 1. PS str. 52/1
 • Čti text
 • Podtrhni důležité údaje
 • Zakroužkuj slova, kterým nerozumíš
 1. Vysvětli dané pojmy:
 • Krize – ……….
 • Hospodářská krize – ………..
 • Atentát – ………..
 • Zákopy – ………..
 • Otravné plyny – ………..
 • Legie – ………..
 • Tuberkulóza – ………
 • Civilní obyvatelstvo – ………
 • Válka – …………..

Pokud si nevíš rady, pomůže ti slovníček pojmů v učebnici na str. 56 – 58 a PS str. 52/1.

 1. Do sešitu (červený s linkami):
 • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Války
 • pojmy opiš do sešitu a připiš stručně jejich význam
 • každý pojem (slovní spojení) piš vždy na nový řádek (pro přehlednost)

Úkol zatím neposílejte. 

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

Připravte si penál, pracovní sešit, ATLAS a modrý sešit s podložkou – Z.

 

 

 


 1. 2. – 5. 2. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – povrch a vodstvo Evropy
 2. PS str. 16/1
 • Prohlédni si mapku Evropy, pod velkými tiskacími písmeny A – I se skrývají názvy moří.
 • Do sloupce (vlevo vedle mapky Evropy) napiš písmena od A – I.
 • Ke každému písmenu připiš název moře, které je pod písmenem v mapce (v PS) ukryto.

 

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do pátku 5. 2. 2021. Úkol pošlete do Teamsu na Chat.

Dějepisná část:

Hospodářský růst českých zemí

 1. Uč. str. 21 – 23 čti
 2. Doplň neúplný text:
 • Nejvíce se rozvíjel průmysl ……………
 • Zakládaly se závody …………….
 • Stoupala spotřeba energie, otevíraly se ………..
 • K rozvoji průmyslu přispívaly ………… ústavy (např. …………, ………..).
 • Formanské vozy nahradily …………
 • V okolí továren se stavěly …………………… (domy pro dělníky).
 • Pracovní doba byla ……… hodin denně.
 • Na ochranu dělníků vznikaly …………….
 • Dělnické spolky prosazovaly tyto požadavky: ……………, ……………., ……………., …………….

Pokud si nevíš rady, pomůže ti text v učebnici na str. 21 – 23.

 1. Do sešitu (červený s linkami):
  • napiš datum (na novou stránku)
 • na další řádek nadpis Hospodářský růst českých zemí
 • věty opiš do sešitu
 • větu začni psát vždy na nový řádek

Úkol neposílejte, provedeme společnou kontrolu v úterý.

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)

Připravte si penál, pracovní sešit, červený sešit – D.

 


 

 

 

25. 1. – 28. 1. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – povrch Evropy, oceány, moře
 2. Cestujeme po Evropě
 • Připrav si atlas a sešit (modrý s podložkou).
 • Do sešitu napiš datum (pro přehlednost piš na novou stránku) a nadpis ZÁLIVY.
 • Jste cestovatelé a máte za úkol prozkoumat evropské zálivy. Z atlasu vypište do sešitu všechny zálivy (pište je do sloupce), které můžete prozkoumat. Váš výzkum začíná na poloostrově Kanin průzkumem Českého zálivu. Cestovatelé obeplují Evropu a cestu ukončí na Apeninském poloostrově průzkumem Tarentského zálivu. Šťastnou cestu.

 

Úkol neposílejte, společná kontrola proběhne na On-line hodině v úterý 26. 1. 2021.

 

Na On-line hodinu si připravte penál, pracovní sešit, atlas a sešit – Z (modrý nelinkovaný s podložkou).

 

 

Dějepisná část:

Kultura, umění a sport v 19. století – opakování probrané látky

 1. PS str. 47/8

Pokud si nevíš rady, pomůže ti text v učebnici na str. 19 – 20 nebo text v PS na str. 46/2. Můžeš využít i zápisy v sešitě.

2. Video: Dějiny udatného českého národa – 87. díl (Národní divadlo)

Úkol zatím neposílejte.

 

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (celá třída)

 

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (celá třída)


18. 1. – 22. 1. 2021

Dějepisná část:

Národní divadlo

 1. PS str. 46/3
 • Úkol je povinný, dostanete z něj známku.
 • Nutné splnit do pátku 22. 1. 2021.
 • Úkol pošlete do Teamsu na Chat.
 • Pokud si nevíš rady, pomůže ti text v učebnici na str. 20 nebo text v PS na str. 46/2.

 

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Procvičujeme čtení z mapy a orientaci na mapě – oceány, povrch Evropy, podnebí, rostliny a živočichové
 2. PS str. 12/4

Pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 16 – 18 (Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě)

 1. Cestujeme po Evropě
 • Připrav si atlas a sešit.
 • Do sešitu napiš datum a nadpis MOŘE.
 • Jste námořníci a máte za úkol obeplout Evropu. Z mapy vypište do sešitu všechna moře (piš je do sloupce), kterými můžete proplouvat. Vaše loď vyplouvá z poloostrova Krym a cestu ukončí na poloostrově Kanin.

Tento úkol zatím neposílejte.

 

 


11. 1. – 15. 1. 2021

Zeměpisná část:

Práce s mapou

 1. Opakujeme orientaci na mapě – světadíly, oceány, poloostrovy, ostrovy, hranice a povrch (pohoří a nížiny) Evropy
 2. Podnebí, rostliny, živočichové
 • PS str. 12/2 + 3
 • Pokud si nevíš rady, pomůže ti učebnice str. 4 – 5 (podnebné pásy)

  3. Uč. str. 16 – 18 čti, prohlédni si obrázky

  4. Ústně – uč. str. 18/1

Vypracované úkoly neposílejte.

 

 

Dějepisná část:

Národní divadlo

 1. PS str. 46/2
 • Přečti si text
 • Barevně podtrhni důležité údaje
 1. Prohlédni si obrázky na str. 46
 2. PS str. 46/4

 

Vypracované úkoly neposílejte, společná kontrola proběhne na On-line hodině v úterý 12. 1. 2021.

 

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (1. skupina – p. uč. Mühlhauserové)

On-line výuka – Út 10:30 – 5. B (2. skupina – p. uč. Konečné)

 

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (1. skupina – p. uč. Nesměrákové)

On-line výuka – Út 9:30 – 5. A (2. skupina – p. uč. Konečné)

 

Připravte si penál, pracovní sešit a sešit – D (červený linkovaný sešit).


 

 

 

 

4. 1. – 8. 1. 2021

 

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Opakujeme světadíly, oceány, poloostrovy, ostrovy, hranice a povrch (pohoří a nížiny) Evropy

2. PS 15/2

Prohlédni si mapku Evropy, pod čísly se skrývají pohoří a pod velkými

tiskacími písmeny nížiny.

Do sešitu napiš datum a nadpis POHOŘÍ.

Do sloupce napiš číslice od 1 – 7. Ke každému číslu připiš název pohoří, které

je pod číslem v mapce (v PS) ukryto.

Vynech 1 řádek a napiš nadpis NÍŽINY.

Do sloupce napiš písmena od A – E. Ke každému písmenu připiš název

nížiny, která je pod písmenem v mapce (v PS) ukryta.

Kdo se nezúčastní on-line výuky, pořídí z úkolu foto a pošle mi ho nejpozději

ve čtvrtek (7. 1. 2021) do Teamsu na Chat.

Dějepisná část:

Rozvoj kultury a umění v 19. století

1. Učebnice str. 19 + 20 – čti

2. Prohlédni si obrázky na str. 19

3. Doplň neúplné věty:

Sport:

Sokol byl ……….

Zakladatelem byl ………..

Spolek pořádal pravidelná ……….

Veřejná cvičení se nazývala ……….

Školství:

Byly zakládány školy ………., ………… a ……….

Na pražské univerzitě se od roku 1882 vyučuje ……… i ………..

Literatura:

Autory české literatury byli např. básníci ………… nebo spisovatelé ……….

Vzrostl zájem o četbu a zřizovaly se lidové ………..

4. Do sešitu na novou stránku napiš datum, na další řádek nadpis „Rozvoj

kultury a umění v 19. století“ a doplněný text opiš do sešitu. Každou větu

začni psát vždy na nový řádek.

5. Z úkolu pořiďte foto a pošlete mi ho nejpozději

ve čtvrtek (7. 1. 2021) do Teamsu na Chat.

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (1. skupina – p. uč. Mühlhauserové)

On-line výuka – Út 10:30 – 5. B (2. skupina – p. uč. Konečné)

On-line výuka – Út 9:00 – 5. A (1. skupina – p. uč. Nesměrákové)

On-line výuka – Út 9:30 – 5. A (2. skupina – p. uč. Konečné)

Připravte si penál, pracovní sešit, atlas a sešit – Z (modrý nelinkovaný s

podložkou).


 

23. 11. – 27. 11. 2020

Dějepisná část:

Hospodářský rozvoj českých zemí v 19. stol. – vynálezci a jejich vynálezy

1. Učebnice str. 12 + 13 čti, vysvětli význam slov označených červenou

hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58).

2. Prohlédni si obrázky na str. 12 + 13

3. Ústně odpovězte na modré otázky na str. 13

4. Do sešitu napiš datum a nadpis ,,Hospodářský rozvoj českých zemí v 19.

stol.“ Do levého sloupce napiš jméno vynálezce a do pravého sloupce jeho

vynález.

Z úkolu pořiďte foto a pošlete na email:

ObdrzalkovaZSKomenskeho@seznam.cz

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 26. 11. 2020.

5. Video:

Dějiny udatného českého národa – Věk páry (díl 81)

Video:

Dějiny udatného českého národa – Bouřlivý rozvoj vědy a techniky (díl 90)

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Opakujeme světadíly, oceány, poloostrovy, ostrovy, hranice Evropy

2. Povrch Evropy – PS str. 10/1

On-line výuka – Čt 10:00 – 5. A (1. skupina)

On-line výuka – Čt 10:30 – 5. A (2. skupina)

On-line výuka – Út 10:00 – 5. B (1. skupina)

On-line výuka – Út 10:30 – 5. B (2. skupina)

____________________________________________________________________________________

16. 11. – 20. 11. 2020

Dějepisná část:

Národní obrození – významní představitelé

1. Učebnice str. 10 + 11 čti, vysvětli význam slov označených červenou

hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58).

2. Prohlédni si obrázky na str. 10 +11

3. Ústně odpovězte na modré otázky na str. 11

Video:

Dějiny udatného českého národa – Národní obrození (díl 82)

Video:

Dějiny udatného českého národa – Národní obrození, literatura, divadlo (díl 83)

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Opakujeme světadíly, oceány, poloostrovy, ostrovy

2. PS str. 15/1 – prohlédni si mapku Evropy, pod čísly se skrývají

poloostrovy. Do sešitu napiš datum a nadpis poloostrovy. Do sloupce napiš

číslice od 1 – 10. Ke každému číslu připiš název poloostrova, který je pod

číslem v mapce (v PS) ukryt.

Z úkolu pořiďte foto a pošlete na email:

ObdrzalkovaZSKomenskeho@seznam.cz

Úkol je povinný, dostanete z něj známku, nutno splnit do 20. 11. 2020 (do 15:00).

On-line výuka – Čt 9:00 – 5. B

On-line výuka – Čt 10:00 – 5. A

 

____________________________________________________________________________________

9. 11. – 13. 11. 2020

Dějepisná část:

Národní obrození

PS str. 44/1- čti, zakroužkuj neznámá slova (ve škole si je vysvětlíme).

Podtrhni si důležité údaje.

Zeměpisná část:

Práce s mapou

1. Opakujeme světadíly, oceány, poloostrovy

2. PS str. 9/2 – ostrovy

3. Řešení úkolu z min. hodiny (PS str. 9/2 – poloostrovy):

1 – Kanin

2 – Kola

3 – Skandinávský

4 – Jutský

5 – Bretaňský

6 – Pyrenejský

7 – Apeninský

8 – Balkánský

9 – Peloponés

10 – Krym

____________________________________________________________________________________

2. 11. – 6. 11. 2020

Dějepisná část:

Národní obrození

Učebnice str. 8 + 9 čti, vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58).

Učebnice str. 9/ otázky 1 – 4 (ústně)

Zeměpisná část:

1. Opakujeme světadíly a oceány PS str. 8/1 včetně 1a, 1b, 1c

2. Poloostrovy PS 9/2 (pouze sloupec poloostrovy)

3. Řešení úkolu z min. hodiny: PS 7/3 – tajenka: EUROASIE

_________________________________________________________________________________________________________________

19. 10. – 23. 10. 2020

Dějepisná část:

Vláda Marie Terezie a Josefa II. Učebnice str. 6 + 7 čti, vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58).

Učebnice str. 7/ otázky 1 – 5 (ústně)

Video: Školská reforma Marie Terezie

Zeměpisná část:

Zemské polokoule – opakujeme, procvičujeme

PS str. 7/1, 2, 3 – pokud si nevíš rady, využij zápisy v sešitě a text v učebnici na str. 3 _________________________________________________________________________________________________________________

14. 10. – 16. 10. 2020

Dějepisná část:

Život poddaných – uč. str. 4 – 5 čti, vysvětli význam slov označených červenou hvězdičkou (využij slovníček pojmů a cizích slov v učebnici na str. 56 – 58), pokud se budeš nudit, můžeš si slova vypsat do sešitu.

Dějiny udatného českého národa