Slabikář

str. 32 – 35

Hláska „D“

Pondělí – str. 32

 • seznámení s písmenem „D“, spojování slabik do slov, tvorba vět

Úterý – str. 33

 • čtení s porozuměním, význam slov s předponou

Středa – str. 34

 • čtení, slova protikladná, význam slov s předponou

Čtvrtek – str. 35

 • čtení psacího textu, psaní adresy (prosím, pořiďte dětem korespondenční lístek nebo pohled)

Pracovní sešit

str. 14

Pátek – str. 14

 • počáteční slabika slova, čtení s porozuměním

Písanka

str. 9 – 12

Pondělí – str. 9

 • nácvik velkého psacího „J“

Úterý – str. 10

 • psaní slov, správné napojování psacích písmen

Středa – str. 11

 • nácvik psaní velkého psacího „P“

Čtvrtek – str. 12

 • psaní vlastních jmen

Vše bude vysvětleno při on-line výuce


Živá abeceda

str. 34

Cvičení s pusinkou

 • nejdříve přečíst hlásky, poté spojit do slabiky

Cvičení se sovičkou

 • číst slabiky, hledat slova

Cvičení s hvězdičkou

 • číst slova po slabikách, ukazovat prstem

Cvičení s červenou pastelkou

 • k barevným slabikám hledat písmena vpravo a zakroužkovat stejnou pastelkou

str. 35

Cvičení se sovičkou

 • Číst hlásky v řádcích, jsou tam ukrytá slova. Najdeš je?
 • na bílý papír tato slova napiš velkými tiskacími písmeny, v úterý si společně zkontrolujeme

Cvičení se srdíčkem

 • Napiš písmeno podle toho, na kterou hlásku začíná slovo na obrázku.

Cvičení s hvězdičkou

 • zkus přečíst věty a místo obrázku doplň slovo
 • společně zkontrolujeme v úterý

PSANÍ

Moje první psaní

str. 30

Nácvik horního zátrhu – základ pro psaní psacích písmen n, m, v, y

 • přečíst básničku
 • Znáš jinou básničku o šnekovi?
 • několikrát obtáhnout zelený tvar
 • vypracovat celou stranu

str. 31

Vypracovat 4 řádky

 • v úterý vám ukážu, jak budeme napojovat obloučky

Psaní číslic (z druhé strany)

str. 4

Číslice 7

 • několikrát obtáhnout tvar zelené číslice
 • začínáme shora – celkem 2 tahy
 • vypracovat 3 řádky

str. 5

 • vypracovat poslední 2 řádky

Učivo 2. 11 – 6. 11

Živá abeceda

str. 31

Cvičení se sovičkou

 • v každém stromku přečíst slabiky a písmena
 • hledat slova a zakroužkovat

Cvičení s hvězdičkou

 • přečíst slova, vyznačit slabiky pomocí obloučků

Cvičení s otazníkem

 • najdi, který pes patří Mílovi, namaluj mu kostičku

str. 32

O, o

 • obtáhnout prstem tvar tiskacího písmena
 • před zrcadlem vyslovit hlásku O. Jaký tvar se vytvoří na pusince?
 • zeptat se, kdy používáme tiskací a kdy psací písmena

Cvičení s budíkem

 • přečíst dětem slova, děti určí, kde slyší hlásku O
 • v každém slově podtrhnout písmeno O, o
 • vymýšlet další slova na hlásku O

Cvičení s papouškem

 • přečíst dětem básničku, zeptat se, jak by připravily omeletu
 • podtrhnout písmena O, o, ó a spočítat je

Cvičení s kytičkou

 • číst a ukazovat prstem na písmena, nejdříve po řádcích, poté ukazovat písmena na přeskáčku
 • podtrhnout všechna písmena O, o, ó

Cvičení s modrou tužkou

 • několikrát obtáhnout tvar písmena (začínáme se shora)

Cvičení s červenou tužkou

 • nakreslit obrázky, kde slyšíme hlásku O

str. 33

Cvičení se sovičkou

 • číst písmena v řádcích
 • vyhledávat slova, která můžeme vytvořit

Cvičení se srdíčkem

 • podle obrázku zapsat do mřížek jen probraná písmena OPICE – O . . . E

Cvičení se žlutou tužkou

 • psát písmena O, o

Neustále procvičovat probrané hlásky. Trénovat čtení probraných písmen a slabik.

PSANÍ

Moje první psaní

str. 28

Nácvik horní kličky – základ psacích písmen e, l, b, h, k, ch, f

 • přečíst básničku, povídat si o vlaštovkách
 • několikrát obtáhnout kličku, směr odkud děti začínají psát je naznačen

str. 29

Kličky

 • vypracovat celou stranu
 • v prvním řádku dokreslit zobáčky a oči

Psaní číslic (z druhé strany pracovního sešitu)

str. 6

Číslice 6

 • několikrát obtáhnout číslici 6 – směr, kde začínáme je naznačen šipkou (vypracovat celý řádek)
 • celkem vypracovat 6 řádků na této straně

Učivo 16. 10. – 23. 10.

Živá abeceda

str. 28

S, s

 • obtáhnout prstem tvar tiskacího písmena
 • zeptat se, kdy používáme tiskací a kdy psací písmena
 • jaké zvíře nám připomíná S, ano hada, had syčí

Cvičení s budíkem

 • přečíst dětem slova, děti určí, kde slyší hlásku S
 • podtrhnout v každém slově písmeno S
 • zkoušet vymýšlet slova na hlásku S

Cvičení s papouškem

 • přečíst dětem básničku, povídat si o sově (kde žije, kdy loví, napodobit soví houkání)
 • podtrhnout všechna písmena S, s a spočítat

Cvičení s kytičkou

 • číst a ukazovat prstem na písmena, nejdříve po řádcích, poté ukazovat písmena na přeskáčku
 • podtrhnout písmena S, s

Cvičení s modrou tužkou

 • nácvik psaní velkého tiskacího S, vždy začínáme psát se shora

Cvičení s červenou tužkou

 • do prázdného políčka nakreslit obrázky předmětů, které začínají na hlásku S (sněhulák, sova, sýr …)

str. 29

Cvičení s pusinkou

 • povídání o lese, co děti vidí na obrázku, kolik zvířátek, jaká zvířátka

Cvičení s červenou tužkou

 • průpravné cvičení k nácviku malého psacího s
 • obtáhnout lístečky, začínáme od spodu od řapíku, poté obtahujeme lístky, děti obtáhnou tvar i prstem
 • zeptat se na jakém stromě rostou tyto lístky (lípa)

Cvičení se sovičkou

 • děti by měly správně zapsat velkými tiskacími písmeny ta písmena, která znají (S, A, M, L, E)
 • vytleskat a určit počet slabik

Cvičení se žlutou tužkou

 • nácvik psaní S, s

str. 30

Cvičení s kytičkou

 • tvořit slabiky s písmenem S od středu slunečnice

Cvičení s pusinkou

 • číst slabiky, obrázky přiřadit ke správné slabice a spojit

Cvičení s kytičkou

 • číst po sloupcích, pokud se dětem podaří přečíst celý žebřík bez chyby, mohou si jej vybarvit

Cvičení s červenou tužkou

 • vybarvit na klaunovi, kde děti slyší hlásku S (slamák, saxofon, srdce, sandály)

PSANÍ

Moje první psaní

před psaním uvolnit ruku v zápěstí i v rameni

str. 26

Základ pro psaní psacích písmen t, j, p, i, u, r

 • šipkami je naznačeno, kde začít a kde skončit
 • děti se snaží obtáhnou tvar jedním tahem
 • pohybují rukou v rameni

str. 27

 • vypracovat celou stranu

Psaní číslic (z druhé strany pracovního sešitu)

str. 5

 • číslice 5 – zbývající 4 řádky


Učivo 14. 10. – 16. 10.

Živá abeceda

str. 25

Cvičení se srdíčkem

 • doplnit písmeno E do prázdných políček a správně ho umístit
 • určit počet slabik (vytleskat)

Cvičení s pusinkou

 • přečíst slabiky (dodržovat délku slabik)
 • spojit obrázek se správnou slabikou

Cvičení s kytičkou

 • číst slabiky, tužkou vyznačit obloučky, určit počet slabik

Cvičení se sovičkou

 • přečíst písmena, zkoušet skládat slabiky, slova

Cvičení s tužkou

 • nácvik psaní velkého E, děti začínají psát se shora

str. 26

Cvičení se žlutou tužkou

 • číst po řádcích, sloupcích, na přeskáčku

Cvičení se zelenou tužkou

 • podtrhat ve jménech všechna E, e

Cvičení s míčkem

 • spojit tiskací písmena s psacími

str. 27

Cvičení s mašličkou

 • pojmenovat obrázky, vytleskat slovo, určit počet slabik, zapsat podle vzoru

Cvičení s kytičkou

 • číst slabiky ve sloupcích, vymýšlet slova, která na slabiky začínají

Cvičení s červenou tužkou

 • vybarvit stejně znějící slabiky

Cvičení se sovičkou

 • číst hlásky, dodržovat délku, hledat slova

PSANÍ

Moje první psaní

před psaním uvolnit ruku v zápěstí a v rameni

str. 24, 25

 • vypracovat obě strany

Psaní číslic (z druhé strany pracovního sešitu)

str. 4

 • nácvik psaní číslice 4

str. 5

 • nácvik psaní číslice 5, vypracovat pouze jeden řádek