Děkuji všem rodičům, kteří mi včas poslali ofocenou práci z minulého týdne. Tyto děti dostaly jedničky do Bakalářů za vzornou práci během distanční výuky.

—————————————————————————————–

učivo 9. 11. – 13. 11.

Moje rodina

učebnice

str. 18

pracovní sešit

str. 15 – prosím ofotit a poslat mi na e-mail: zaneta.cervenkova@seznam.cz

————————————————————————————–

učivo 2. 11. – 6. 11.

učebnice

str. 16

pracovní sešit

str. 13 (cvičení 2 lze s pomocí učebnice)

str. 14 (kromě cvičení 2)

—————————————————————————————-

učivo 19. 10. – 23. 10.

učebnice

str. 14 zemědělské plodiny

str. 15 ovocné stromy a ovoce

pracovní sešit

str. 11 – cvičení 4, 5

str. 12 – cvičení 1, 2

——————————————————————————————————————

učivo 14. 10. – 16. 10.

učebnice

str. 14 – zelenina a její druhy, stavba rajčete

pracovní sešit

str. 10 – cvičení 1 (spojit části rostlin s názvy a vybarvit) – žáci mohou použít učebnici na str. 14

str. 10 – cvičení 2 (vyplnit křížovku)