Naše vlast 

Povinné jsou pouze úkoly v PS, vše ostatní je pouze doporučené. Nic neodevzdáváte. 

Uč. str.19 – 21 

Video – Státní hymna 

Státní hymna ČR – poslechněte si hymnu a doplňte slova v PS 23/6 

Video – Státní vlajka 

Skládanka – státní znak 

Skládanka – státní vlajka 

PS 23/5 – dokresli a vybarvi státní vlajku  

Video – státní znak 

Cvičení – sousední státy 

PS 23/3 

Další videa: 

Český lev 

Zajímavá místa v ČR 

ONLINE HODINA: čtvrtek 26.11. od 10 hodin 

16. – 20.11.

Naše vlast

Uč. str. 19-20 

PS str. 22 – vypracovat, vyfotit a odevzdat do 22.11. (nejlépe v Teams) 

Pro zájemce: 

Prezentace – ČR 

Video – ČR 

Video – Karlovarský kraj 

Skládačka – kraje ČR 

Video – sousední státy 

ONLINE VÝUKA: čtvrtek 19.11. Od 10 hodin  

9. – 13.11.

Voda v krajině

Poslech “Vltava” – B. Smetana 

Vyhledejte Vltavu na mapě, sledujte ji od pramene po soutok s Labem, hledejte přítoky

Voda v krajině – prezentace 

Uč. Str. 18 

MIUČ – vodní toky a nádrže 

MAPA Karlovarského kraje – zvětšete si ji a najděte 3 vodní nádrže, 3 rybníky a 3 řeky 

Voda – interaktivní učebnice 

PS 21/5,6 

Řeka Ohře – zajímavosti , video 

Opakování – ve skupině TEAMS si stáhněte pracovní list, vyřešte a odevzdejte do 13.11.

ONLINE VÝUKA: čtvrtek od 10 hodin ZDE

2. – 6.11

Orientace v krajině

Povídání – jestli a kam chodíme na výlety, podle čeho se orientujeme a proč je to důležité. Jak se orientovali lidé v minulosti. Jak se můžeme orientovat dnes. 

Video – orientace podle přírodních ukazatelů 

Video – světové strany 

Prezentace – Orientace v krajině (Školákov) 

Práce s mapou – mapa – hledej město, které leží daným směrem, urči směr, ve kterém se nachází město v pohledu od Chodova (Karlovy Vary, Sadov, Nové Sedlo, Vřesová, Stanovice, Dolní Nivy, Habartov, Nová Role) 

PS str. 19/1, 20/2 

Uč. Str. 16 

Povrch krajiny

Mapa ČR – barvy a jejich význam – mapa 

Význam barev na mapě + vysvětlení, druhy map 

Video – nadmořská výška 

Práce s mapou KV kraje – vyhledání vrcholů – Klínovec, Lesný, Dyleň, Blatenský vrch, Špičák (mapa např. zde)

Prezentace – typy krajiny 

Využití krajiny – MIUČ 

PS str. 20/3,4 

Online výuka: čtvrtek 5.11. v 10 hodin zde

19. – 23.10.

Naše obec – báje, mýty a pověsti

Na webu města – zde si děti vyberou jednu pověst, přečtou a nakreslí k ní obrázek, založí do portfolia.

Naše obec – orientace na mapě

Učebnice str. 13 – prohlédnout a naučit se mapové značky

PS str. 17/1 – stáhnout – zde a vytisknout a nalepit nebo jednoduše obkreslit plán města a zakreslit mapové značky: kino, kostel, pošta, policie, zdrav. zařízení (poliklinika)

Procvičování – zde


Obec – významné budovy a památky

Podívat se na web města Chodov – zde a seznámit se s památkami města

PL – vybarvit znak města a stručně vypsat symboly a jejich význam (neodevzdávat, založit do portfolia)

Na plánu města najít své bydliště a vyhledat trasu do školy (ti, co nebydlí v Chodově, vyhledají cestu z nádraží)

Učebnice str. 11-14, PS 17/2